Binnenkort online
.
Socialmedia-kanalen
OVnieuws.info
Socialmedia-kanalen
Goederentreinen.nl
OVnieuws.info Index
ProRail zet dalende trend CO2-missie voort

16-12-2022 / 21.15 uur
UTRECHT -
ProRail heeft zich ook dit jaar weer voor de CO2-prestatieladder gecertificeerd : hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt om CO2 te besparen. ProRail blijft hun uiterste best doen om hun voetafdruk te verkleinen. Ook in 2021 hebben ze de gestelde doelen behaald. ProRail heeft wél meer uitgestoten dan de bijzonder lage emissie in 2020. De dalende trend die in 2010 is ingezet, zetten wij voort.

Uitstoot van ProRail
ProRails uitstoot is afgelopen oktober definitief vastgesteld

Binnenkort online

op 8,2 kiloton (kton) CO2. Dit is vergelijkbaar met de uitstoot van circa 1100 huishoudens. Het doel van een maximale uitstoot van 9 kton in 2021 is hiermee behaald. De verwachting is dat de voetafdruk van 2022 7,2 kton zal zijn. Deze prognose valt binnen het jaardoel van 2022 met 8 kton. De uitstootcijfers fluctueren per jaar. Zo was de uitstoot in het voorgaande jaar erg laag vanwege een zachte winter. Daardoor is er minder gestookt om de kantoren en wissels te verwarmen. Vergeleken met de trend die in 2010 is ingezet, blijft ProRail de dalende trend voortzetten.

Maatregelen
ProRail neemt diverse maatregelen om de uitstoot van CO2 zoveel mogelijk te voorkomen. Wisselverwarming is de grootste uitstoter van CO2. Daarom worden er wissels gesaneerd en wordt de aansturing van wisselverwarming verbeterd. Daarnaast vindt, waar nodig, ombouw plaats naar elektrische wisselverwarming. Ook de overgang van fossiele auto’s naar elektrische wordt steeds zichtbaarder.

Uitstoot in de keten van ProRail
ProRail berekent eens in de vier jaar zijn upstream en downstream uitstoot (Dominantie Analyse). Upstream uitstoot gaat over materialen en diensten. Het upstream doel is om maximaal 18 kton uit te stoten. Dit bereiken ze onder andere door de toepassing van de MKI (Milieu Kosten Indicator) in aanbesteding van projecten. ProRail ziet dat de besparingen vanuit projecten tot nu toe lager zijn dan verwacht. Of ze het doel gaan halen, weten ze begin 2023. Dan zijn de definitieve besparingen bekend. Het downstream doel (maximale uitstoot van 118 kton) halen ze ruimschoots. Dit komt voornamelijk doordat er minder treinverkeer was vanwege de coronapandemie, maar ook door een personeelstekort bij verschillende vervoerders.

Streven in de spoorsector
De ambitie van ProRail wat betreft de reductie van CO2-uitstoot staan in lijn met de CO2-visie van de spoorsector: de sector wil uiterlijk in 2050 CO2-neutraal zijn. Om dit te behalen streeft ProRail ernaar om voor 2030 een reductie van 55 procent te behalen ten opzichte van 2015. Dit geldt voor zowel het eigen verbruik, als het verbruik in de keten.

Opwekken duurzame energie
ProRail wekt ook zelf duurzame energie op om bij te dragen aan de klimaatdoelen van Parijs. Ze verwachten dat er in 2022 1,8 miljoen kilowattuur aan duurzame energie wordt opgewekt. Een groot deel hiervan is toe te wijzen aan de oplevering van stations waar energie wordt opgewekt. Een voorbeeld hiervan is Delft Campus.

Foto's
Contact