Openbaar Vervoer Nieuws / OVnieuws.info
OVnieuws.info Index
EBS
Actueel OVnieuws
OV bedrijven

EBS werd in 2010 opgericht als onderdeel van de Israëlische Egged Group om te kunnen meedingen naar concessies in het Nederlandse openbaar vervoer. De naam EBS staat voor Egged Bus Systems, wat verwijst naar het moederbedrijf Egged.

EBS is een ambitieus snelgroeiend Nederlands openbaar vervoerbedrijf waarbij de reiziger en kwaliteit voorop staan. Openbaar vervoer betekent bewegen, verbindingen leggen en verbindingen onderhouden. Meer dan bus alleen. EBS stelt hun reiziger en haar klantreis centraal door makkelijk en snel reizen van deur tot deur te bieden. Reizen is immers geen doel op zich, maar een middel om zo snel mogelijk van je begin- tot eindbestemming te komen. Dit doet EBS op een zo duurzaam mogelijke manier. De chauffeur is het visitekaartje op de bus, waarbij de reis niet begint en eindigt bij de bushalte. EBS biedt hoogwaardige dienstverlening met een hoge klanttevredenheid als doelstelling en resultaat.

Inzet gebieden
EBS startte op 11 december 2011 met busvervoer in de concessie Waterland. In december 2013 werd officieel bekendgemaakt dat EBS in financiële problemen zat. Het bedrijf had een miscalculatie gedaan tijdens de aanbesteding voor de concessie Waterland.

Op 20 december 2017 maakte de Metropoolregio Rotterdam Den Haag bekend dat EBS vanaf 9 december 2018 voor een periode van tien jaar het busvervoer op Voorne-Putten en in Rozenburg mag verzorgen

IJssel-Vecht
Vanaf december 2022 verzorgt EBS het busvervoer in het noordelijke deel van de Veluwe en Midden-Overijssel. Dit omvat onder meer het stadsvervoer in Apeldoorn en Zwolle. Vanaf december 2023 verzorgt deze vervoerder ook het OV in de regio IJsselmond en Lelystad.

De ambities van EBS
EBS wil tot de top drie van Nederlandse OV-bedrijven horen. Met een gezond rendement en tevreden klanten, opdrachtgevers en medewerkers in minimaal 4 concessies. In die concessies willen ze hun dienstverlening steeds beter toesnijden op de (regionale) behoeftes van klanten en opdrachtgevers.

De kernwaarden van EBS
Een visie op tevreden reizigers alleen zorgt er nog niet voor dat reizigers (en andere stakeholders) daadwerkelijk tevreden zijn. Uiteindelijk gaat het erom dat de hele organisatie er op gericht is om deze visie te realiseren. De basis hiervoor ligt in hun kernwaarden. Die geven niet zo zeer aan wát hun als organisatie doen, maar hoe. En misschien nog wel meer waarom zij het doen.

 • Verbinden
  EBS staat in verbinding met onder andere hun reizigers, collega-vervoerders, werkgevers, (mobiliteit)partners, belangenverenigingen en opdrachtgevers. Als vervoerder kijken ze verder dan openbaar vervoer alleen, ze hebben immers ook een maatschappelijke functie. Regionaal georiënteerd, met korte lijnen, zit samenwerken in hun genen.
  Dit geldt niet alleen voor EBS, maar ook voor hun ‘moederorganisatie’; de coöperatie Egged. Egged betekent in het hebreeuws ‘verbondenheid’ en dit zit dan ook sterk verankerd in hun bedrijfscultuur.
 • Verantwoordelijkheid nemen
  Zeggen wat je doet en doen wat je zegt: de basis van goed openbaar vervoer. Als reiziger moet je ervan op aan kunnen dat de bus je tijdig brengt waar je moet zijn. De opdrachtgever kan erop rekenen dat het concessie naar behoren wordt uitgevoerd. Onder verantwoordelijkheid nemen verstaan zij verder: continu blijven ontwikkelen en leren, kennis delen en blijvend aansluiten op veranderende wensen van klanten, medewerkers, opdrachtgevers en partners.
 • Flexibel en open
  Als regionaal vervoerbedrijf werken wij decentraal met regionale focus. Ieder gebied heeft zijn eigen specifieke kenmerken, cultuur en zijn eigen wensen en problemen. Die begrijp je het beste als je zelf deel uitmaakt van die regio. Wij leggen de verantwoordelijkheid voor de reis en de beleving van onze klant waar die in onze ogen altijd hoort: zo dicht mogelijk bij de reiziger. Onze korte lijnen zorgen ervoor dat wij snel kunnen schakelen en flexibel zijn: nu en de toekomst. Daarbij zijn we open en transparant over ons handelen. Wij delen onze informatie en maken deze hanteerbaar en transparant voor iedere belanghebbende.
 • Duurzaam handelen
  Duurzaam omgaan met de omgeving en hulpbronnen betekent het zoveel mogelijke recyclen van allerlei materialen en het verantwoord omgaan met schadelijke stoffen. Daarnaast het beperken of zelfs neutraliseren van uitstoot van CO2 en fijnstof. Voor toekomstige ontwikkelingen zet EBS in op voertuigen, onderhoud en bedrijfsvoering met minimale impact op het milieu. Duurzaam omgaan met de omgeving betekent voor EBS ook maatschappelijk verantwoord ondernemen. Of het nu gaat om het organiseren van een informatiebijeenkomst voor ouderen, het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of het aanbieden van stageplekken.
Railbouw / onderhoud
Ons eigen forum
Specials over het OV
Ongevallen in het OV
OV werkplaatsen
Back to the 90's
Reclame treinen / loc's
Videoreportages
Spoorbouwprojecten
Spoorwegmusea
Goederentreinen.nl
175 jaar Spoorwegen
Foto's
Busfoto's
Metrofoto's
Tramfoto's
Treinenfoto's
Contact
Mail ons
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
EBS-bus 4076 rijdt als lijn 306 over de Gorslaan in Purmerend.
4 Februari 2012. © OVnieuws.info
EBS-bus 4089 rijdt als lijn 306 over de Gorslaan in Purmerend.
4 Februari 2012. © OVnieuws.info
   
EBS-bus 5027 staat als lijn 105 op een halte op de Waterlandlaan
in Purmerend. 4 Februari 2012. © OVnieuws.info
EBS-bus 5032 staat geparkeerd bij het busstation op het Tramplein
in Purmerend. 4 Februari 2012. © OVnieuws.info
   
EBS-bus 5016 staat als lijn 110 bij zijn halte op het Tramplein
in Purmerend. 4 Februari 2012. © OVnieuws.info
EBS-bus 8007 staat geparkeerd bij het busstation op het Tramplein
in Purmerend. 4 Februari 2012. © OVnieuws.info
   
EBS-bus 8005 staat bij zijn halte op het Tramplein
in Purmerend. 4 Februari 2012. © OVnieuws.info
Een zij-aanzicht van EBS-bus 8005.
.
   
EBS-bus 5017 staat geparkeerd bij het busstation op het Tramplein
in Purmerend. 4 Februari 2012. © OVnieuws.info
EBS-bus 5035 rijdt als lijn 124 over de Purmersteenweg
in Purmerend. 4 Februari 2012. © OVnieuws.info
   
EBS-bus 5033 rijdt onder geen dienst over de Gedempte Where
in Purmerend. 4 Februari 2012. © OVnieuws.info
EBS-bus 4042 rijdt als lijn 301 over de Gedempte Where
in Purmerend. 4 Februari 2012. © OVnieuws.info
   
EBS-bus 5008 rijdt als lijn 118 over de Purmersteenweg
in Purmerend. 4 Februari 2012. © OVnieuws.info
EBS-bus 4095 rijdt als lijn 301 over de Purmersteenweg
in Purmerend. 4 Februari 2012. © OVnieuws.info
   
EBS-bus 5007 rijdt als lijn 105 over de Churcilllaan
in Purmerend. 4 Februari 2012. © OVnieuws.info
EBS-bus 1025 staat even geparkeerd op het busplatform achter het Amsterdamse Centraal Station. 3 Februari 2012. © OVnieuws.info
   
EBS-bus 4003 rijdt als lijn 306 over de Jaagweg van Purmerend naar Amsterdam CS. 3 Februari 2012. © OVnieuws.info
EBS-bus 5034 rijdt als lijn 103 over de Jaagweg van Purmerend naar Monnickendam. 3 Februari 2012. © OVnieuws.info
   
EBS-bus 3026 rijdt als lijn 377 over de Jaagweg van Purmerend naar Amsterdam Holendrecht. 3 Februari 2012. © OVnieuws.info
EBS-bus 5014 rijdt onder geen dienst over de Jaagweg van Purmerend naar Amsterdam. 3 Februari 2012. © OVnieuws.info