Socialmedia-kanalen
OVnieuws.info
Socialmedia-kanalen
Goederentreinen.nl
OVnieuws.info Index
Replica haltehuisje Groessen langs spoor in Duiven geplaatst

11-01-2024 / 13.30 uur
DUIVEN - Sinds
zondag 7 januari is er langs het spoor tussen Duiven en Zevenaar een bijzonder huisje te zien. Dit bijzondere project, gebouwd door enthousiaste vrijwilligers en gefinancierd uit het Helhoekfonds, is een replica van de historische halteplaats Groessen aan de spoorlijn tussen Arnhem en Zevenaar.

De halteplaats Groessen (afkorting Gsn) voor de trein werd geopend op 1 juni 1891 en lag op 1,5 km ten oosten van het station Duiven, op ongeveer de plaats waar nu de replica van het haltehuisje staat. Het haltehuisje van Groessen mat slechts

Binnenkort online

een paar vierkante meter en was 2,5 meter hoog.

Het was nou niet bepaald een fraai gebouwtje. In het midden aan de voorkant zat een deur; aan de andere kant een raam, ofwel het loket voor de kaartverkoop. De perrons waren voorzien van een houten abri. Over klandizie tussen Groessen en Arnhem moeten de spoorwegen geen klagen hebben gehad. Bekend is dat vooral boeren en tuinders naar de markt in Arnhem togen om er hun waar te slijten. Ook maakten scholieren druk gebruik van de trein.

Met ingang van 15 mei 1936 werd de halte opgeheven. De opheffing ging gepaard met veel protest van de bevolking! 

Er werden petities gestuurd naar het hoofdkantoor van NS in Utrecht en ook de lokale overheid protesteerde; dat alles bleef zonder het beoogde resultaat.

De infrastructuur (perrons e.d.) werd in mei 1937 gesloopt. Het noordelijk perron heeft niet altijd op dezelfde plaats gelegen. Uit revisiegegevens (wijziging op bestaande tekeningen naar aanleiding van een recent uitgevoerd werk) bij NS blijkt, dat dit perron voor 1890 verplaatst was naar de volgende overweg bij km 103.104 richting Zevenaar. Zo kon het gebeuren, dat het zuidelijke perron lag tussen km 102.730 en 102.880 en het noordelijke perron tussen km 103.110 en km 103.260. 

Om de herinnering aan de stopplaats Groessen levendig te houden, hebben de vrijwilligers uit de Helhoek een replica van het haltehuisje gebouwd, met als functie insectenhotel en “weer-station”.

Deze replica is officieel in gebruik genomen op 7 januari 2024, in aanwezigheid van burgemeester Hieltjes van de gemeente Duiven. 

Foto's: © OVnieuws.info

Foto's
Contact