Socialmedia-kanalen
OVnieuws.info
Socialmedia-kanalen
Goederentreinen.nl
OVnieuws.info Index
Tentoonstelling Expeditie Posttrein geopend met presentatie speciale postzegels
Actueel OVnieuws
OV bedrijven
18-05-2022 / 12.30 uur - Foto-/Video-update 23-05-2022
UTRECHT -
Op 16 mei 1997, nu 25 jaar geleden, reed de posttrein in Nederland zijn laatste rit. Daarmee kwam een einde aan de belangrijke rol die het spoor jarenlang in het postvervoer speelde. Het Spoorwegmuseum opende maandagmiddag de tentoonstelling ‘Expeditie Posttrein’ over dit onderwerp. PostNL presenteerde tijdens de opening een postzegelvel dat speciaal wordt uitgegeven voor de tentoonstelling. Het postzegelvel "Posttreinen" is, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar via de webshop van PostNL en in de museumwinkel van het Spoorwegmuseum.
.
Railbouw / onderhoud
Specials over het OV
Ongevallen in het OV
OV werkplaatsen
Back to the 90's
Reclame treinen / loc's
Videoreportages
Spoorbouwprojecten
Spoorwegmusea

Het postzegelvel "Posttreinen" telt 5 persoonlijke postzegels in 5 verschillende ontwerpen. Op elke postzegel staat een uitsnede van een foto van een trein die voor het vervoer van post is gebruikt. De oudste trein dateert uit 1839 en de jongste uit 1978. De afgebeelde posttreinen zijn ook te zien in de tentoonstelling ‘Expeditie Posttrein’. Het ontwerp van de postzegels Posttreinen is gemaakt door grafisch ontwerper Karen Polder. Zij ontwierp voor PostNL eerder onder meer de PostEurop-postzegels van 2018 en 2021, over Nederlandse bruggen en Bedreigde bijen. Voor de uitgifte Posttreinen maakte Polder voor het eerst een ontwerp voor persoonlijke postzegels. “Dat is toch net anders, omdat de typografie op het postzegelkader een gegeven is. Hetzelfde geldt voor het beeldmateriaal dat ik van het Spoorwegmuseum kreeg. Ik heb met hen overlegd of ik de treinen zelf mocht fotograferen. Maar niet alle posttreinen die op de postzegels moesten komen, waren op dat moment in het museum aanwezig. Overigens werd ik gelukkig van het beeldmateriaal waarmee ik kon werken.”

De tentoonstelling
Hoe komt een brief op zijn bestemming? Jarenlang speelde de trein een belangrijke rol in het postvervoer. Speciale posttreinen zorgden, vaak ’s nachts, voor het vervoer van de post. Vijfentwintig jaar geleden kwam hier een eind aan: op 16 mei 1997 maakte de posttrein in Nederland zijn laatste rit. Het Spoorwegmuseum vertelt in de tentoonstelling Expeditie Posttrein het verhaal van het postvervoer per trein en toont zijn collectie posttreinen. In een aantal daarvan kunnen kinderen met verschillende spellen inzicht krijgen in de werkwijze van de postexpeditie.

Korte historie
Voor de komst van de trein werden brieven vervoerd door lopende bodes, postiljons te paard, postkoetsen en trekschuiten. De komst van de trein bracht daar geleidelijk verandering in. In het begin ging de post mee met de reizigerstreinen. Op belangrijke lijnen en internationale  treinverbindingen waren die kleine postafdelingen in de reizigerstreinen echter niet geschikt. De Nederlandse overheid liet daarom tussen 1855 en 1897 in totaal 27 ‘Rijkspostrijtuigen’ bouwen. Dit waren reizende postkantoren, waarin de postconducteurs tijdens de rit brieven op plaatsnaam konden sorteren in grote kasten met vakjes. Vanwege de eis van de Nederlandse overheid om tot 1925 de post gratis per trein te vervoeren, ontkwamen de verschillende spoorwegmaatschappijen er niet aan om ook zelf speciale rijtuigen voor postvervoer bouwen. Die werden steeds ruimer zodat tijdens de rit grote hoeveelheden post kon worden gesorteerd. Vanaf de jaren 30 van de vorige eeuw gingen de posttreinen ’s nachts rijden. Hierdoor kon de PTT zijn motto “ ’s Avonds gepost, ’s ochtends besteld” waarmaken. In 1969 besloot de PTT tot het opzetten van het Sternet waarbij in twaalf expeditieknooppunten bij grote stations de post werd gesorteerd. Vanaf eind jaren 70 was het niet meer nodig om de post in de trein te sorteren. De posttreinen kregen hun eigen postperrons en dienden alleen nog voor het vervoer van rolcontainers met postzakken. In de jaren 90 bleek het efficiënter en goedkoper de post over de weg te vervoeren, daarmee verdween in 1997 de posttrein definitief van het spoor.

Collectie
Bij het Spoorwegmuseum zijn een aantal posttreinen bewaard gebleven, deze zijn open voor publiek.

- De Pec uit 1938 heeft lange tijd in depot te staan en komt speciaal voor de tentoonstelling naar Utrecht. Bij deze Pec staat de ‘P’ voor post, de ‘e’ voor elektrisch en de ‘c’ voor closet. Dit getrokken rijtuig is herkenbaar aan zijn bijzondere gedeukte neus voor de koppeling en wordt daarom wel deukneus genoemd. De trein heeft een mooie postsorteerafdeling waarin bezoekers zelf de post op plaatsnaam kunnen sorteren.

- Uit 1952 komt het postrijtuig Plan C, in dit rijtuig bevindt zich een prachtige sorteerafdeling waarin onder meer een ontbrekend pakketje moet worden opgespoord.

- De Motorpost Mp3031 is een zelfstandig rijdende trein uit 1966, die voor de tentoonstelling is ingericht met kleinere objecten als modellen, schilderijen, prenten en affiches.

- De Hpost is het meest recente postrijtuig, uit 1978. In dit getrokken rijtuig met kenmerkende grote roldeuren werden rolcontainers met postzakken vervoerd en krijgt een atelier waar kinderen zelf een postspel kunnen maken en een bioscoop. Hier draait een documentaire met verhalen over het postvervoer in Nederland.

- Een extra toevoeging is het 1ste klasse rijtuig van de Arend. Halverwege de negentiende eeuw had deze een postafdeling die door het museum is teruggebracht.

Bijzondere collectie stukken
In de tentoonstelling is een aantal bijzondere collectiestukken te zien. Zo toont het museum de oudste per spoor verzonden brief uit de collectie, de brief werd in 1852 verstuurd toen er nog geen postzegels bestonden. Uit het depot komt ook een schilderij van Herman Heijenbrock die in 1937 de nachtelijke postsorteerders op Utrecht CS in pastel vastlegde. Ook toont het museum enkele bijzondere treinmodellen, zoals een speciaal voor de tentoonstelling gebouwd diorama van een van de eerste Rijkspostrijtuigen uit ca 1856 en een postrijtuig uit Java met een zogeheten ‘postzakvanginrichting’ waarbij met haken postzakken vanuit de rijdende trein werden gevist.

Voor alle foto's geldt: © OVnieuws.info

Goederentreinen.nl
175 jaar Spoorwegen
Foto's
Busfoto's
Metrofoto's
Tramfoto's
Treinenfoto's
Contact
Mail ons
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bekijk onze uitgebreide videoreportage aangevuld met beelden van posttreinen.
 
Na twee jaar kon een tentoonstelling in het Spoorwegmuseum weer ouderwets met publiek worden geopend.
 
Stephan van den Eijnden, Directeur Commercie Mail NL, overhandigde het eerste exemplaar van het postzegelvel "Posttreinen"
aan museumdirecteur Nicole Kuppens 
 
Het postzegelvel "Posttreinen" is, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar via de webshop van PostNL en
in de museumwinkel van het Spoorwegmuseum.
 
Spinvis (Erik de Jong), die vroeger 25 jaar op de posttrein heeft gewerkt, gaf een optreden.
 
De originele notitieboekjes van Erik de Jong zijn op de tentoonstelling te zien.
Hij schreef zijn eerste liedjes in de posttrein.
 
Bezoekers staan te wachten voor een replica van de Diligence die achter de Arend reed. Het origineel dateert uit 1839.
In zo'n rijtuig vond het allereerste postvervoer per spoor plaats.
 
In het rijtuig waarin ook 'gewoon' mensen zaten was een klein gedeelte ingericht als postkantoortje.
 
De Pec uit 1938. Deze is door de Stibans gered van de sloop en jaren later geschonken aan het Spoorwegmuseum.
 
De binnenkant van de Pec.
 
 
In de Pec kan men zelf post sorteren.
 
In de toen moderne Pec stond nog een ouderwetse kolenkachel.
 
De closet-afdeling van de Pec.
 
Postrijtuig Plan C uit 1952.
 
De binnenkant van postrijtuig Plan C uit 1952.
 
 
De Motorpost mP3031 is een zelfstandig rijdende trein uit 1966.
 
De Motorpost is, net als tijdens de officiele opening van Utrecht Centraal, ingericht als tentoonstellingsruimte.
 

De Nederlandse overheid liet tussen 1855 en 1897 in totaal 27 ‘Rijkspostrijtuigen’ bouwen. Dit waren reizende postkantoren, waarin de postconducteurs tijdens de rit brieven op plaatsnaam konden sorteren in grote kasten met vakjes. Omdat er geen enkel postrijtuig
uit die tijd meer bestaat heeft modelbouwer Maykel Kastelijn er eentje nagebouwd.

 
Wat doet een schilderij van een boot nu op deze tentoonstelling? Tot de aanleg van de spoorbruggen bestond tussen Moerdijk en Rotterdam een bootdienst om treinreizigers en post te vervoeren. Deze bootdienst sloot aan op het treinvervoer op de lijn Antwerpen - Rotterdam en werd verzorgd door de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij Fijenoord.
 
Diverse modellen postrijtuigen zijn te bewonderen.
 
Een koffer van een postbeambte uit vroegere tijden.
 
Drie kleurstellingen Motorposten. De meest rechter kleurstelling was een proefkleurstelling en heeft het uiteindelijk niet gehaald.
 
Een maquette van een postsorteercentra.
 
De Hpost (officieel de Hbbkkss) is het meest recente postrijtuig, uit 1978.
 
In de Hbbkkss gaven Saartje van Camp en Spinvis een live optreden.
Een aantal van hun optredens kan je hieronder bekijken.
 
Spinvis - Voor ik vergeet
 
Spinvis en Saartje van Camp - Aan de oevers van de tijd
 
Spinvis en Saartje van Camp - Hollywood
 
Spinvis en Saartje van Camp - Ik wil alleen maar zwemmen
 
Spinvis en Saartje van Camp - Ronnie knipt zijn haar
 
Spinvis en Saartje van Camp - Wespen op de appeltaart
 

Lees en bekijk ook:

Hyperloop-Pod van TU Delft te zien in het Spoorwegmuseum in Utrecht

De Arend op transport vanuit Spoorwegmuseum naar Hoorn

Achter de schermen en rit met de vernieuwde attractie "Stalen Monsters"

Locomotief 1501 naar het Spoorwegmuseum gebracht

Tentoonstelling Tosti's Truffels Treinen in spoorwegmuseum geopend

Koningin Máxima aanwezig bij uitreiking ScienceMakers Awards in Spoorwegmuseum

De Kameel na afscheidsrit officieel overgedragen aan Spoorwegmuseum

De Blokkendoos heeft haar wielstellen weer terug

Buffel overgedragen aan Spoorwegmuseum

Tentoonstelling over 50 jaar NS huisstijl feestelijk geopend

Wielstellen wisselen van de Blokkendoos

Opening ‘Sporen van smaragd’ - 150 jaar spoorwegen in Indonesië

Spoorwegmuseum opent interactieve techniekruimte "Techlab"

Schitterend afscheid van de Mat'64

Tentoonstelling "Treinen door de tijd" van start in opgeknapte museumhal

Oude locomotieven met dieplader verplaatst in het Spoorwegmuseum

175 Jaar Spoor

Winter Station in het Spoorwegmuseum geopend 2013

Sporen naar het front; De rol van de trein in oorlogstijd

Expositie “Beladen Treinen” in Spoorwegmuseum geopend

Spectaculaire opening Winter Station 2011 van het Spoorwegmuseum in Utrecht

Oplossing voor detectie ontsporingsrisico te zien op vernieuwd buitenterrein van Spoorwegmuseum

Calamiteitenweekend Spoorwegmuseum goed bezocht

Winter Station 2010 geopend

Koningin Beatrix opent tentoonstelling Royal Class in het Spoorwegmuseum

Foto-reportage van de terugkeer van de Diesel-III naar het Spoorwegmuseum