Openbaar Vervoer Nieuws / OVnieuws.info
OVnieuws.info Index
ProRail draagt CO2-Klimaatladder over aan nieuwe stichting
Actueel OVnieuws
OV bedrijven

16-03-2011 / 20.00 uur
AMSTERDAM - In aanwezigheid van ZKH de Prins van Oranje heeft spoorbeheerder ProRail het eigendom van de CO2-Prestatieladder, die duurzaam aanbesteden mogelijk maakt, vandaag overgedragen aan de nieuwe Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Met de overdracht is de ladder van ProRail nu ook voor andere bedrijven en sectoren te gebruiken.
.

Railbouw / onderhoud
Specials over het OV
Ongevallen in het OV
OV werkplaatsen
Back to the 90's
Reclame treinen / loc's
Videoreportages
Spoorbouwprojecten
Spoorwegmusea

De CO2-Prestatieladder stimuleert bedrijven tot klimaatvriendelijk werken en geeft opdrachtnemers concurrentievoordeel, wanneer zij actief werk maken van CO2-reductie.

Patrick Buck, directeur Projecten van ProRail: ‘Duurzaam aanbesteden is zo’n beetje de norm geworden op het spoor. Ik ben er trots op dat de ladder nu de gehele Nederlandse bouwwereld gaat veroveren.’

Groene revolutie in de spoorbouw 
De invoering van ProRail CO2-prestatieladder in de spoorbouw heeft aannemers én milieu geen windeieren gelegd. De CO2-prestatieladder heeft bij grote spooraannemers bijgedragen aan een reductie van CO2 uitstoot. Na de invoering van de CO2 prestatieladder gaan aannemers zuiniger om met brandstof en elektriciteit in wagenparken, gebouwen en machines voor spoorwerkzaamheden. Spooraannemer Spitzke heeft door verschillende maatregelen in 2010 20% minder CO2 uitgestoten ten opzichte van 2009. Bij BAM Rail is de CO2 uitstoot de afgelopen jaren met 14% afgenomen. Gerelateerd aan de productie realiseerde StruktonRail en VolkerRail een daling van de CO2-uitstoot van 10% ten opzichte van 2008.

Innovaties 
De prestatieladder stimuleert innovaties in de bouw. Zo verlaagde VolkerRail het toerental van Ballast Afwerk Machines. De resultaten zijn gedeeld met de andere spooraannemers en dat bespaart jaarlijks 150.000 euro aan dieselkosten en uitstoot van CO2. Enkele andere voorbeelden:

  • Opslag en hergebruik van remenergie in voertuigen (Strukton)
  • Ballastrecycling (Strukton)
  • Slimmer plannen logistiek werktreinen en locomotieven (Spitzke)
  • Cursus ‘ Het Nieuwe Rijden’ voor alle medewerkers met rijbewijs (Volker)
  • Verwerken oude ballast in asfalt (BAM Rail en BAM Wegen)

ProRail
In 2009 introduceerde ProRail de CO2-Prestatieladder voor spoorbouwprojecten. De CO2-Prestatieladder stimuleert bedrijven tot klimaatvriendelijk werken en produceren en geeft opdrachtnemers concurrentievoordeel, wanneer zij actief werk maken van CO2-reductie. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te reduceren, hoe hoger het scoort op de ladder, hoe meer kans het bedrijf maakt op gunning van projecten bij Europese aanbestedingen. Inmiddels hebben meer dan 100 bedrijven zich gecommitteerd aan de CO2-Prestatieladder. Het aantal bedrijven dat de CO2-Prestatieladder gaan toepassen zal fors toenemen nu Rijkswaterstaat ook de CO2-Prestatieladder gaat hanteren in zijn aanbestedingen.

Goederentreinen.nl
175 jaar Spoorwegen
Foto's
Busfoto's
Metrofoto's
Tramfoto's
Treinenfoto's
Contact
Mail ons
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.  
.      
.      
.      
.      
.      
.      
.      
.      
.      
 
Gastheer Jort Kelder.
 
Oud minister Remkers was één van de aanwezigen.
 
Loco-burgemeester van Amsterdam Eric Wiebes.
 
De auto met de Z.K.H. Prins Willem Alexander komt aanrijden.
 
De prins wordt door de heren Remkers en Wiebes welkom geheten.
 
Z.K.H. Prins Willem Alexander spreekt de aanwezigen toe.
 
Van links naar rechts: Ger van der Wal (ProRail / grondlegger van de klimaatladder), Jacqueline Cramer (oud minister van VROM), Patrick Buck (directeur Projecten van ProRail), Lodewijk de Waal (voorzitter van de HIER Klimaatcampagne, oud voorzitter van FNV), Jan Hendrik Dronkers (Directeur Generaal Rijkswaterstaat), Jan Kamminga (voorzitter van FME-CWM, oud voorzitter MKB Nederland) en Z.K.H. Prins Willem Alexander. Op de voorgrond zit Jort Kelder.