Goederentreinen.nl
Betuweroute feestelijk geopend, helaas niet iedereen blij
Index

16-06-2007 / 20.00 uur
BARENDRECHT - Hare Majesteit de Koningin heeft vanmiddag om 15.07 uur het startsein gegeven voor de eerste trein over de Betuweroute. Met een symbolische handeling werd de stroom op de bovenleiding gezet en vertrok de trein vanaf emplacement Kijfhoek. De handeling van de koningin was onderdeel van een theaterprogramma dat werd vertoond voor ruim 700 gasten.

De feestelijke opening vond plaats in gezelschap van onder meer de minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings,

Actuele Fotoreportages
Videoreportages
Goederen vervoerders
Goederen locomotieven
BetuweRoute
Railbouw / -onderhoud bedrijv.
Ongevallen met goederen
Andere websites van ons
OVnieuws.info
NS175.nl

de vice president van de Europese Commissie en commissaris van Transport de heer Barrot en alle oud-ministers van Verkeer en Waterstaat die met het dossier Betuweroute te maken hebben gehad.

Minister Eurlings benadrukte dat de Betuweroute gezien moet worden als onderdeel van het Europees netwerk. “Voor optimale prestatie moeten treinen in één vloeiende beweging kunnen doorrijden naar hun plaats van bestemming, ergens op het Europese continent. In de lange afstand en de bundeling van vracht ligt de kracht van het spoorgoederenvervoer.”

Volgens Bert Klerk, voorzitter van de Raad van Bestuur van ProRail, doet de Betuweroute in omvang niet onder voor onze waterwerken: “De vele technische hoogstandjes maken van de Betuweroute één van de modernste spoorlijnen ter wereld.”

De directeur van exploitant Keyrail van de Betuweroute, Sjoerd Sjoerdsma, meldde tijdens de persconferentie dat de contracten met bijna alle railgoederenvervoerders in Nederland gesloten zijn. “U zult begrijpen dat Keyrail daarom de toekomst vol vertrouwen tegemoet ziet.” Carel Robbeson, die sprak namens de Railgoederenvervoerders, ziet uit naar de benutting van de Betuweroute: ”Sinds 1998 groeit het railtransport in Nederland jaarlijks met gemiddeld 8%. En de groei zal doorzetten want de markten van de toekomst komen steeds verder van Rotterdam te liggen. Ik denk daarbij aan het zuiden van Duitsland maar ook aan landen als Slowakije en Hongarije.”

De Betuweroute is uitgerust met de modernste veiligheidssystemen. Zo zijn er in de 5 tunnels speciale sprinklerinstallaties aangebracht die ervoor zorgen dat bij brand de trein en de tunnel niet oververhit raken. De Betuweroute is dubbelsporig en kent geen gelijkvloerse kruisingen met het wegverkeer. Ter hoogte van Geldermalsen is een aansluiting gemaakt op de lijn Den Bosch – Utrecht. Daarmee beschikken de haven van Amsterdam en de hoogovens in IJmuiden over een eigen aansluiting.

De Betuweroute is het Nederlandse deel van een transeuropese spoorlijn, het Trans European Rail Freight Network (TERFN) die de havens van Rotterdam en Genua verbindt. De bouw van de Betuweroute heeft 10 jaar geduurd. De voorbereidingen, de inspraakrondes, de procedures namen zo’n 8 jaar in beslag. Resultaat is een spoorlijn die goed is ingepast in de omgeving en die gebouwd is naar de modernste opvattingen over veiligheid en vormgeving.

Niet iedereen is even blij met de opening van de Beruweroute. Zo'n 60 actievoerders van een milieubeweging hebben zich rond 15.00 uur vastgeketend op de Betuweroute. Op zes verschillende plaatsen, waaronder Valburg, Gorinchem en Meteren hebben minimaal tien mensen zich aan het spoor vastgeketend. Daarom heeft de spoorbeheerder van de Betuweroute, Keyrail, besloten de trein niet verder dan enkele honderden meters tot aan de Sophiaspoortunnel te laten rijden. Dit was omdat er een live televisieverbinding was tussen de feesttent en het rangeerterrein De Kijfhoek waar de feesttrein van start ging. De trein heeft dus slechts enkele meters afgelegd.

Groenfront voert al jaren actie tegen de komst van de Betuwelijn omdat zij vinden dat de spoorverbinding overbodig is en te veel natuur heeft gekost.

Welke acties ProRail of de politie onderneemt tegen de actievoerders zijn ook nog niet bekend.

Hieronder staat een fotoverslag van de feestelijke opening van de Betuweroute.

Contact
Mail ons
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
Om 10.30 uur werd de dag geopend met een persconferentie op rangeerterrein De Kijfhoek.
Aan tafel zitten van links naar rechts: dhr. C. Robberson (Belangenvereniging van de
Railgoederenvervoerders), dhr. S. Sjoerdsma (Directeur van Keyrail), dhr. C. Eurlings
(Minister van verkeer en waterstaat), dhr. B. Klerk (Voorzitter Raad van bestuur van ProRail)
en mevrouw I. Heemskerk (woordvoerder van ProRail). © Goederentreinen.nl
 
Boven De Kijfhoek vlogen drie vliegtuigjes met spandoeken in het rond met daarop de tekst:
"De haven van Rotterdam wenst de Betuweroute een vliegende start". © Goederentreinen.nl
 
En toen mocht "De Pers" vast foto's maken van de speciale goederentrein die vandaag zou gaan rijden.
De trein bestond uit tien locomotieven van diverse firma's, een rijtuig en diverse goederenwagons
gevolgd door nog eens drie loc's. Voorop rijdt Angel-loc 186 116. © Goederentreinen.nl
 
De 186 116 heeft bovenstaande sticker aan de zijkant hangen. © Goederentreinen.nl
 
Om de bijzonderheid van deze trein te benadrukken heb ik van de rest van de trein de aan elkaar
gekoppelde locomotieven gefotografeerd. Angel-loc 186 116 met een RRF-loc. © Goederentreinen.nl
 
Een RRF-loc met Railion 189 010. © Goederentreinen.nl
 
Railion 189 010 met Rail4Chem 2007. © Goederentreinen.nl
 
Rail4Chem 2007 met ERS 6617. © Goederentreinen.nl
 
ERS 6617 met Veolia 1509. © Goederentreinen.nl
 
Veolia 1509 met Rail4Chem 1201. © Goederentreinen.nl
 
Rail4Chem 1201 met ACTS 7106. © Goederentreinen.nl
 
ACTS 7106 met Class 66 MRCE 653-10. © Goederentreinen.nl
 
Class 66 MRCE 653-10 met ACTS 653-4. © Goederentreinen.nl
 
Daar achter hing een rijtuig van HerikRail met een speciale sticker er op. © Goederentreinen.nl
 
Daar achter hingen vele verschillende soorten goederenwagons. © Goederentreinen.nl
 
En tot slot nog eens drie locomotieven. Éen trein dus met in totaal 13 locomotieven. © Goederentreinen.nl
 
Rurtahl V201 met RRF-18. © Goederentreinen.nl
 
RRF-18 met Angel-loc 186 111. © Goederentreinen.nl
 
Angel-loc 186 111. © Goederentreinen.nl
 
De ingang van de Sophiaspoortunnel op rangeerterrein De Kijfhoek. © Goederentreinen.nl
 
De NOS verzorgde een anderhalf uur durende live uitzending van de feestelijkheden.
Presentator was Rik van de Westelage . © Goederentreinen.nl
 
En toen kwam de 1768 met de koninklijke trein binnen rollen in het station van Barendrecht.
© Goederentreinen.nl
 
Het koninklijke rijtuig met daarvoor haar belangrijkste passagiere. © Goederentreinen.nl
 
Hierna kwam de Koningin het station uitlopen op weg naar de feesttent. © Goederentreinen.nl
 
De Koningin met de minister van Verkeer en Waterstaat. © Goederentreinen.nl
 
En terwijl de Koningin naar de feesttent loopt rijdt de Koninklijke trein weer verder richting Dordrecht.
Op het station aldaar legde Fabian deze speciale trein wederom op foto vast.
 
Binnen werden diverse zang- en dansvoorstellingen gegeven afgewisseld door flitsende beelden over
de Betuweroute en toespraken van diverse hoogwaardigheids bekleders. © Goederentreinen.nl
 
Een trapeze nummer... © Goederentreinen.nl
 
Een toen zette de Koningin symbolisch de stroom op de bovenleiding.
Hiermee werd de Betuweroute officieel geopend. © Goederentreinen.nl
 
Diverse knallen en flitsen waren het gevolg. © Goederentreinen.nl
 
Ook een optreden van Slagerij van Kampen was te zien en te horen. © Goederentreinen.nl
 
En deze mensen verzorgde de mooie openingsshow. © Goederentreinen.nl
 
Tot slot was er nog een fotomoment met de huidige minister van Verkeer en Waterstaat
met zijn vijf voorgangers. © Goederentreinen.nl
 
En omdat, zoals al gezegd, niet iedereen blij was met de opening van de Betuweroute hadden actievoerder
zich vastgeketend op verschillende plaatsen op het trace.  © Leen Dortwegt
 
Hulpdiensten waren snel ter plaatse. © Leen Dortwegt