Socialmedia-kanalen
OVnieuws.info
Socialmedia-kanalen
Goederentreinen.nl
OVnieuws.info Index
Minder treinen tussen Tilburg en Eindhoven door dassenburcht

06-12-2023 / 15.30 uur
BOXTEL - Weer zorgt een dassenburcht voor problemen op het spoor. Dit keer tussen Boxtel en Liempde. Dassen graven graag gangen onder het spoortalud. Maar door deze gangen bestaat de kans dat het spoor gaat verzakken.

Nieuwe locatie
Twee weken geleden kreeg ProRail deze nieuwe dassenlocatie in beeld. Ze hebben het spoor geïnspecteerd en de kans op verzakking is aanwezig. Daarom heeft de spoorbeheerder besloten de snelheid van het treinverkeer terug te brengen naar 40 kilometer per uur,

Binnenkort online

om het treinverkeer veilig te kunnen laten rijden. Als gevolg hiervan is er minder treinverkeer tussen Tilburg Universiteit en Eindhoven.

Wat gaat ProRail eraan doen?
Op dit moment zijn er 11 verschillende ingangen onder het spoor geteld en wordt er rekening mee gehouden dat het om verschillende burchten gaat. Vanaf het moment dat een dassenburcht wordt gesignaleerd, houdt ProRail deze scherp in de gaten en doen ze ecologisch onderzoek om te kunnen volgen hoe de burcht zich ontwikkelt. Ook snoeien ze de omgeving waar dat is toegestaan om deze minder aantrekkelijk te maken voor de das.

Tegelijkertijd bereidt de spoorbeheerder een aanvraag voor om de burcht te mogen verwijderen. Maar de das is een beschermd dier en dus is hiervoor een ontheffing nodig van het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De ontheffing is op maandag 4 december aangevraagd en ProRail is in goed overleg met het RVO over de te volgen procedure.

Na ontheffing
Wanneer de ontheffing is verleend, kan er gestart worden met het verwijderen van de dassenburcht. Er wordt dan eerst maatregelen getroffen om de das uit zichzelf te laten vertrekken, het zogenoemde ontmoedigingsbeleid, om vervolgens ervoor te zorgen dat deze niet meer terug komt. Als de das weg is kan het spoortalud hersteld worden zodat de treinen weer op volle snelheid kunnen rijden.

Ondertussen houdt ProRail het spoor goed in de gaten door middel van inspecties en hebben ze sensoren geplaatst om de situatie nauwkeurig te monitoren. De spoorbeheerder heeft actieve dassen ontdekt op deze locatie en de graverij neemt toe. Ze kunnen dan ook niet uitsluiten dat ze aanvullende maatregelen moeten nemen en het treinverkeer moeten stilleggen.

Gevolgen voor het treinverkeer
Op dit moment mogen de treinen nog met 40 kilometer per uur over het spoor. Dit heeft gevolgen voor de dienstregeling. In elk geval tot en met vrijdag 8 december rijdt de Sprinter tussen Tilburg Universiteit en Boxtel niet.

Dit heeft te maken met de werkzaamheden bij Emmerich waardoor het goederenvervoer wordt omgeleid via de Brabantroute. Deze werkzaamheden zijn vrijdag aan het einde van de dag voorbij en dan verwacht ProRail dat vanaf zaterdag 9 december alle treinen weer kunnen rijden, weliswaar nog steeds met een snelheidsbeperking. Reizigers wordt aangeraden om voor vertrek de reisplanner te checken. (Foto: © ProRail)

Foto's
Contact