Socialmedia-kanalen
OVnieuws.info
Socialmedia-kanalen
Goederentreinen.nl
OVnieuws.info Index
FNV Spoor leden wijzen massaal cao-voorstellen NS af
Actueel OVnieuws
OV bedrijven

01-08-2022 / 16.00 uur
UTRECHT -
Met een ruime meerderheid van 96% van de stemmen hebben de leden van FNV Spoor het cao-bod van NS afgewezen. Acties en stakingen op het spoor lijken daardoor onvermijdelijk geworden. Na 5 moeizame onderhandelingsrondes was er een onoverbrugbare kloof tussen de cao-eisen van het FNV en het bod van NS. FNV laat weten dat zij volledig uitonderhandeld zijn.

Zo eisen de leden van FNV Spoor automatische prijscompensatie zodat ze er niet in koopkracht op achteruit gaan plus een verbetering van de koopkracht van € 100 per maand.

Railbouw / onderhoud
Specials over het OV
Ongevallen in het OV
OV werkplaatsen
Back to the 90's
Reclame treinen / loc's
Videoreportages
Spoorbouwprojecten
Spoorwegmusea

NS komt niet verder dan een loonbod van 8% over een periode van 2,5 jaar (3,2% per jaar). Met dit bod van NS gaan medewerkers er met de hoge inflatie fors in koopkracht op achteruit.

FNV: NS weigert afspraken te maken
De FNV laat weten dat NS weigert concrete afspraken te maken om de maximale pensioenopbouw terug te brengen. Ook wil de NS de RVU-regeling naar de wettelijke maximale looptijd niet verlengen. Daarnaast weigert NS afspraken te maken waarmee de medewerkers in sociale en gezonde roosters kunnen werken, zoals minder weekenden werken en eerder stoppen met nachtarbeid. Bovendien weigert NS de jeugdloonschalen uit de cao te halen. Zo maakt de werkgever het werken bij NS, waar de werkdruk mede door het grote personeelstekort de laatste tijd enorm oploopt, er bepaald niet aantrekkelijker op. Het lijkt erop dat NS hiermee bewust de vacatures in stand wil houden en de negatieve gevolgen, zoals aanhoudende werkdruk, te veel bijsturing, te volle diensten, werken in sociaal onveilige situaties en lange wachtrijen voor de loketten, door de medewerkers wil laten dragen.

Platte poen cao
NS heeft medewerkers daarnaast nog een ander aanbod gegeven, dat door de FNV omschreven wordt als de ‘platte poen cao’. Dit is een cao met een looptijd van 1 jaar met een loonbod van 4,5% en verder geen enkele cao verbetering. Ook dat bod is met ruim 90% van de stemmen massaal weggestemd.

Ultimatum in voorbereiding
FNV gaat zich nu beraden over het ultimatum dat ze NS gaan stellen. Afhankelijk van de uitslagen van de andere vakbonden (CNV, VHS en VVMC) gaan ze zich met hen beraden over wanneer en welke acties we organiseren. Hun ultimatum zal aansluiten op hun voorstellenbrief. Bekijk hier onze voorstellenbrief.

FNV: Doodzonde dat het zover moet komen
FNV onderhandelaar Henri Janssen laat weten het doodzonde te vinden dat NS het zover heeft laten komen. "De NS-medewerkers hebben tijdens corona Nederland mobiel en bereikbaar gehouden. Wij beseffen heel goed dat we gedurende de acties de reizigers raken. Dat is spijtig, maar de overlast is onvermijdelijk. Deze cao-strijd is ook in het belang van de reizigers. We zien nu dat NS de vacatures niet ingevuld krijgt en dat er daarom treinen uitvallen en de sociale veiligheid ernstig onder druk staat. Er is een fatsoenlijke cao nodig om dat tij te keren."

Goederentreinen.nl
175 jaar Spoorwegen
Foto's
Busfoto's
Metrofoto's
Tramfoto's
Treinenfoto's
Contact
Mail ons