Socialmedia-kanalen
OVnieuws.info
Socialmedia-kanalen
Goederentreinen.nl
OVnieuws.info Index
ProRail en NS werken mee aan transformatie Europese spoorwegsysteem
Actueel OVnieuws
OV bedrijven

28-07-2022 / 12.30 uur
UTRECHT -
ProRail en NS gaan kennis en capaciteit leveren voor de transformatie van het Europese spoorwegsysteem. Begin juli werd bekend dat het zogenoemde System Pillar Consortium, waar NS en ProRail onderdeel van zijn, de aanbesteding hiervan heeft gewonnen.

Samenwerking
ProRail en NS werken hierin samen met andere grote inframanagers, vervoerders en leveranciers. ProRail levert expertise mee via de ERTMS Users Group. De transformatie draagt direct bij aan de realisatie van een geharmoniseerd  

Railbouw / onderhoud
Specials over het OV
Ongevallen in het OV
OV werkplaatsen
Back to the 90's
Reclame treinen / loc's
Videoreportages
Spoorbouwprojecten
Spoorwegmusea

Europese spoornetwerk (Single European Rail Area) én aan de doelstelling van een klimaatneutrale EU.

De aanbesteding was uitgevraagd door Europe’s Rail Joint Undertaking (EU Rail). Dit programma moet helpen om verschillende Europese spoorsystemen beter op elkaar te laten aansluiten, om capaciteitsgroei op het spoor na 2030 te faciliteren en om vervoer via het spoor goedkoper en aantrekkelijker te maken.

Twee pijlers
EU Rail bestaat uit twee pijlers: een Innovation Pillar en System Pillar. Binnen de Innovation Pillar staan belangrijke innovaties centraal. Denk aan het gebruik van data bij het onderhoud van treinen of het klimaatbestendig maken van het spoor. Binnen de System Pillar wordt gewerkt aan de ontwikkeling van technologische vernieuwingen en systeemsprongen binnen Europa. Ook wordt er gewerkt aan manieren om deze vernieuwingen snel te kunnen standaardiseren.

Innovatieagenda
Het consortium met NS en ProRail heeft de aanbesteding voor de System Pillar gewonnen. Onder regie van de Europese Commissie werkt het consortium de systeemarchitectuur van het Europese spoor uit. Ook zijn ProRail en NS gericht op de Innovation Pillar van EU Rail.

Als founding member van EU Rail hebben ze mede de innovatieagenda opgesteld. Ook in de Innovation Pillar lopen uitvragen voor innovatieonderzoek waarop meerdere consortia hebben ingeschreven. Het werk is daar nog niet toegekend.

Goederentreinen.nl
175 jaar Spoorwegen
Foto's
Busfoto's
Metrofoto's
Tramfoto's
Treinenfoto's
Contact
Mail ons