Socialmedia-kanalen
OVnieuws.info
Socialmedia-kanalen
Goederentreinen.nl
OVnieuws.info Index
Minder treinen rond Amersfoort door personeelstekort verkeersleidingspost
Actueel OVnieuws
OV bedrijven

13-07-2021 / 16.00 uur
UTRECHT - Door onderbezetting op de verkeersleidingpost Utrecht rijden er dinsdag 13 juli tussen 15.00 uur en 23.00 uur geen intercity’s tussen Amersfoort en Amsterdam en tussen Amersfoort en Deventer. Op deze trajecten rijden wel sprinters. Tussen Utrecht en Amersfoort rijden minder intercity’s: vier in plaats van zes per uur.

Onderbezetting
De onderbezetting is het gevolg van personeelstekort op de verkeersleidingposten van ProRail. Eerder dit jaar vielen ook treinen uit door onderbezetting op de verkeersleidingposten.

Railbouw / onderhoud
Specials over het OV
Ongevallen in het OV
OV werkplaatsen
Back to the 90's
Reclame treinen / loc's
Videoreportages
Spoorbouwprojecten
Spoorwegmusea

Bij onderbezetting moet de spoorbeheerder ervoor kiezen om minder treinen te laten rijden, omdat er onvoldoende personeel is die de veiligheid bij normale drukte kunnen waarborgen. De roosterdruk is bij de verkeersleidingposten zo hoog dat een enkele afmelding tot gevolg kan hebben dat ProRail hiertoe moeten besluiten.

Maatregelen op de korte termijn
ProRail probereert de problemen zo veel mogelijk te beperken en zo mogelijk structureel op te lossen.

Op de korte termijn bekijken ze nu continu vanuit landelijk perspectief waar een mogelijk tekort aan personeel dreigt, zodat ze dit met personeel van verkeersleidingsposten waar de bezetting wel goed is zoveel mogelijk kunnen opvangen. Dit is echter niet altijd mogelijk, omdat een treinverkeersleider specialistische kennis moet hebben van het spoortraject dat hij of zij ‘bedient’. Ook kan niet iedereen dit praktisch regelen door bijvoorbeeld een fikse toename van de reistijd.

ProRail probeert recent gepensioneerden en treinverkeersleiders die inmiddels elders in de organisatie werken tijdelijk weer in dienst te kunnen laten komen op locaties waar dat hard nodig is.

Maatregelen voor de langere termijn
ProRail blijft flink investeren in wervingscampagnes om nieuwe treinverkeersleiders aan te trekken. Zo is het werving- en selectiebudget in 2021 ten opzichte van 2018 bijna acht keer zo hoog om meer potentiële nieuwe medewerkers te interesseren.

Mede door de extra investeringen is sinds 2018 het aantal opgeleide treinverkeersleiders die instromen verdrievoudigd.

ProRail houdt de opleiding voortdurend tegen het licht om te zien of ze ervoor kunnen zorgen dat ze aankomende medewerkers nog beter kunnen opleiden, zodat de slagingskans wordt vergroot.

Goederentreinen.nl
175 jaar Spoorwegen
Foto's
Busfoto's
Metrofoto's
Tramfoto's
Treinenfoto's
Contact
Mail ons