Socialmedia-kanalen :
OVnieuws.info Index
Sneller van en naar Schiphol en Noord Nederland
Actueel OVnieuws
OV bedrijven

23-11-2019 / 20.00 uur
SCHIPHOL - ProRail gaat de infrastructuur tussen Schiphol en Amsterdam Zuid aanpassen zodat reizigers veel sneller tussen Schiphol en Zwolle kunnen treinen. Het is daardoor mogelijk om zogenoemde Airport Sprinters tussen Schiphol en Amsterdam te laten pendelen en om snelle treinen rechtstreeks vanaf de HSL door te laten rijden naar Amsterdam Zuid, Almere en Zwolle. De reistijd naar Noord Nederland wordt hiermee ook verkort.

ProRail legt onder meer nieuwe hogesnelheidswissels neer en vervangt het oude ATB-systeem (Automatische Treinbeinvloeding) 

Railbouw / onderhoud
Specials over het OV
Ongevallen in het OV
OV werkplaatsen
Back to the 90's
Reclame treinen / loc's
Videoreportages
Spoorbouwprojecten
Spoorwegmusea

voor het veel modernere ERTMS (European Rail Traffic Management System).

Schiphol
Op die manier maakt de spoorbeheerder Schiphol Airport veel beter bereikbaar en leggen ze gelijktijdig via de HSL een supersnelle verbinding tussen de zuidelijke randstad en het noorden. Deze maatregelen sluiten aan op de investering van 237 miljoen euro die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gemeente Haarlemmermeer, de Vervoerregio Amsterdam, NS, ProRail en Schiphol doen om het trein- en busstation op Schiphol sterk te verbeteren.

CEO John Voppen van ProRail: “Schiphol is van groot belang voor Nederland. Met dit plan zorgen we ervoor dat we de enorme reizigerstoename de komende jaren het hoofd kunnen bieden. Die groei gaat zo hard, dat we zo snel mogelijk aan de slag willen.”

Perrons
De perrons van station Schiphol Airport krijgen meer toegangen, met als gevolg een betere benutting en meer ruimte en reisgemak voor reizigers. Ook komt er een nieuw busstation in de vorm van een buseiland met een directe toegang tot het station, worden looproutes logischer en komt er op Schiphol Plaza meer ruimte. Tevens krijgt het treinstation toegangspoortjes. Daarnaast zetten de partijen zich maximaal in voor aanvullende maatregelen, waaronder spitsmijden, crowd control tijdens piekdrukte en een verbeterde dienstregeling voor de trein.

Airport Sprinter
Vanaf 2023 gaat de Airport Sprinter tussen Amsterdam Centraal en Schiphol/Hoofddorp rijden. Hiermee wilt ProRail tijdens de verbouwing van Amsterdam Centraal de verbinding tussen de luchthaven en Amsterdam Centraal op peil houden. De Airport Sprinters vertrekken acht keer per uur vanaf hetzelfde perron en bieden reizigers iedere zeven tot acht minuten een comfortabele snelle verbinding.

OV-knooppunt
Op de Multimodale Knoop Schiphol (MKS) komen op een relatief klein gebied veel functies samen. Het treinstation is uitgegroeid tot een van de vijf grootste stations van Nederland met dagelijks gemiddeld 109.000 instappende, uitstappende en overstappende reizigers. Per uur passeren 140 OV-bussen Schiphol Centrum. Schiphol Plaza is de entree voor de luchthaven en met een loopverbinding verbonden met nabij gelegen parkeergarages en kantoren. De huidige MKS is gebouwd in de jaren negentig en aanpassingen zijn nodig om voldoende capaciteit te creëren voor het groeiende aantal reizigers.

Toekomstige oplossingen
Met de investering zal het trein- en busstation van Schiphol naar verwachting voldoende capaciteit bieden voor de middellange termijn. Voor de langere termijn is echter meer nodig. Onder meer vanwege de wens om meer ruimte te creëren voor internationale treinen, de verwachte groei van het aantal banen en inwoners van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de reizigersgroei.

In het opgestarte programma “Samen bouwen aan bereikbaarheid” wordt de ontwikkeling van de MRA in de breedte onderzocht, inclusief het totale vervoerssysteem. Oplossingen die worden bekeken zijn onder andere het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de kleine metroring van Amsterdam. In het voorjaar van 2020 is een aantal studies hierover afgerond. Deze dienen als basis voor de koers op de langere termijn.

Goederentreinen.nl
175 jaar Spoorwegen
Foto's
Busfoto's
Metrofoto's
Tramfoto's
Treinenfoto's
Contact
Mail ons