Socialmedia-kanalen :
OVnieuws.info Index
Provincie Utrecht reageert op negatieve berichten media over Uithoflijn
Actueel OVnieuws
OV bedrijven

14-11-2019 / 16.00 uur
UTRECHT - De provincie Utrecht heeft vanmiddag gereageerd op de negatieve berichtgeving over de Uithoflijn vanmorgen in De Telegraaf en die daarna overgenomen is door o.a. RTV Utrecht. In die berichtgeving wordt namelijk gesteld dat De Uithoflijn opnieuw veel meer geld gaat kosten dan gepland.

De provincie Utrecht  vindt deze berichtgeving voorbarig en geeft in een persbericht uitleg over de ontstane verwarring.

De provincie meldt dat er een overzicht in de maak is

Railbouw / onderhoud
Specials over het OV
Ongevallen in het OV
OV werkplaatsen
Back to the 90's
Reclame treinen / loc's
Videoreportages
Spoorbouwprojecten
Spoorwegmusea

van de precieze staat van de infrastructuur op de Uithoflijn. Aan de hand van dat overzicht probeert de beheerorganisatie een inschatting te maken van de implicaties voor de te ondernemen onderhoudsmaatregelen en eventuele extra kosten die hiermee gemoeid gaan.

Gedeputeerde Schaddelee: “Ik vind het zorgelijk dat deze informatie in een prematuur stadium naar buiten is gebracht. Het in kaart brengen van de infrastructuur buiten is namelijk een normale werkwijze van een beheerorganisatie. De organisatie bereidt zich hiermee zorgvuldig voor op de definitieve overdracht van de infrastructuur, en voorkomt hiermee dat ze voor verrassingen komt te staan. Om die reden is al vroegtijdig begonnen met het maken van dit overzicht."

"Ik heb dit ook al aangekondigd in de programmabegroting 2020. In de programmabegroting hebben we de onderstaande tekst opgenomen: pas nadat er duidelijkheid is over de precieze staat van de overgedragen infrastructuur kan bepaald worden welke implicaties dit heeft voor de te ondernemen onderhoudsmaatregelen én de extra kosten die hiermee gemoeid gaan. Voor het eventuele herstel van deze zaken zal een separaat voorstel worden gemaakt en zo mogelijk binnen het projectbudget van de Uithoflijn worden opgevangen."

Het betreffende overzicht heeft echter nog de status van een werkdocument. Het bevat nog rijp en groen door elkaar en vele zaken bevinden zich nog binnen de scope van het project (bijvoorbeeld het herstellen van de combideklaag). De komende tijd wil de provincie graag gebruiken om de gegevens in het overzicht verder te verfijnen en samen met de projectorganisatie tot een eindoverzicht te komen. Zoals gebruikelijk bij dit soort projecten is hiermee ook rekening gehouden in de risicoreservering van het projectbudget, aldus de provincie.

Lees en bekijk hier meer over de Uithoflijn.

Goederentreinen.nl
175 jaar Spoorwegen
Foto's
Busfoto's
Metrofoto's
Tramfoto's
Treinenfoto's
Contact
Mail ons