Socialmedia-kanalen :
OVnieuws.info Index
NS komt slachtoffers transporten Tweede Wereldoorlog individueel tegemoet
Actueel OVnieuws
OV bedrijven

26-06-2019 / 20.00 uur
AMSTERDAM - Joden, Roma en Sinti die tijdens de Tweede Wereldoorlog op bevel van de Duitse bezetter door NS per spoor naar Westerbork, Vught of Amersfoort of naar andere locaties in Nederland zijn vervoerd, met het oogmerk om naar concentratie- of vernietigingskampen te worden vervoerd - met het doel hen als bevolkingsgroep uit te roeien - komen in aanmerking voor een individuele, financiële tegemoetkoming. Bij hun overlijden geldt dit ook voor direct nabestaanden.
.

Railbouw / onderhoud
Specials over het OV
Ongevallen in het OV
OV werkplaatsen
Back to the 90's
Reclame treinen / loc's
Videoreportages
Spoorbouwprojecten
Spoorwegmusea

Daarmee neemt NS het advies van de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NS over. Naar schatting komen enkele duizenden personen voor de tegemoetkoming in aanmerking, waaronder naar schatting 500 overlevenden. NS reserveert hiervoor de komende jaren enkele tientallen miljoenen euro’s. De commissie heeft woensdag haar advies gepresenteerd.

Na gesprekken met de heer Salo Muller besloot NS vanuit morele gronden ook te kijken naar de wens om individuele tegemoetkoming. Op 27 november jongstleden is daarvoor de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS ingesteld onder leiding van Job Cohen.

Historisch onderzoek
De Commissie adviseert NS tevens een historisch onderzoek in te stellen naar haar rol gericht op de transporten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Sinds de oorlog is er vaker onderzoek verricht en zijn publicaties verschenen over het handelen van NS tijdens de oorlog. Zo verschijnt in september weer een publicatie naar de rol van NS in de Tweede Wereldoorlog. Daarbij hebben de onderzoekers volledige toegang gekregen tot de archieven van NS. NS stelt voor om vervolgens te bezien in hoeverre aanvullend onderzoek nieuwe inzichten op kan leveren.

Collectief herdenken
NS heeft de afgelopen decennia, vaak in samenspraak met organisaties van oorlogsgetroffenen aandacht besteed aan het collectief herdenken, eren, en leren van het leed dat zovelen in de Tweede Wereldoorlog is aangedaan. De Commissie adviseert NS te overwegen of en op welke manier er een collectieve uiting van erkenning kan komen voor de grote groep getransporteerden waarvan geen nabestaanden meer aanspraak op een individuele tegemoetkoming kunnen maken. NS beschouwt dit advies als een aansporing om dit beleid voort te zetten en kracht bij te zetten.

Zwarte bladzijde in de geschiedenis
NS heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de Duitse bezetter speciaal ingelegde treinen gereden om mensen te vervoeren met concentratie- en vernietigingskampen in het buitenland als uiteindelijke bestemming. NS beschouwt de medewerking aan deze deportaties door de bezetter als een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het bedrijf en heeft hier in 2005 bij monde van toenmalig president-directeur Aad Veenman excuses voor aangeboden.

Goederentreinen.nl
175 jaar Spoorwegen
Foto's
Busfoto's
Metrofoto's
Tramfoto's
Treinenfoto's
Contact
Mail ons