Socialmedia-kanalen :
OVnieuws.info Index
Minder hinder voor reizigers door werkzaamheden aan het spoor
Actueel OVnieuws
OV bedrijven

07-01-2019 / 11.30 uur
ZWOLLE - Ook dit jaar wordt er op veel plekken geklust aan t spoor. Goede nieuws is dat de reizigers veel minder overlast gaan ondervinden van alle werkzaamheden in 2019. Twintig procent minder dan in 2018. Daarmee is de hinder voor reizigers kleiner dan vorig jaar en ook 2017. Met een nieuwe werkwijze is ProRail er in geslaagd veel treinen te laten rijden terwijl er aan het spoor gewerkt wordt.

Groei
In Nederland reizen steeds meer mensen met de trein. En meer en meer goederen worden over het spoor vervoerd.

Railbouw / onderhoud
Specials over het OV
Ongevallen in het OV
OV werkplaatsen
Back to the 90's
Reclame treinen / loc's
Videoreportages
Spoorbouwprojecten
Spoorwegmusea

Deze groei zet in de toekomst door. Daar hebben we beter spoor en grotere stations voor nodig. Daarom werkt ProRail aan een grote vernieuwingsslag. Om verdere verbetering en groei van het treinverkeer mogelijk te maken worden er op verschillende plaatsen wissels gesaneerd en vernieuwd en het spoor uitgebreid.

Hinder voor reizigers
De timing van de buitendienststellingen voor de werkzaamheden aan het spoor wordt zorgvuldig afgestemd met de vervoerders. Ook andere stakeholders zoals goederenterminals en Schiphol zijn hierbij betrokken. Het is elk jaar een grote puzzel om de verschillende belangen van partijen goed te wegen om tot een dienstregeling te komen waarbij zoveel mogelijk treinen rijden en al het noodzakelijke onderhoud gedaan kan worden. De werkzaamheden zijn hard nodig voor veilig en betrouwbaar spoor maar ook om de de groei van de mobiliteit op te vangen.

Hoe berekenen we hinder voor reizigers?
In de spoorsector rekenen we met ERM. Dat is een rekenmethode die tot stand is gekomen in overleg met vervoerders en reizigersorganisaties. ERM staat voor Extra ervaren ReizigersMinuten en is de eenheid waarmee ProRail de hinder die reizigers van buitendienststellingen ondervinden inzichtelijk maken. De rekenmethode is onder meer gebaseerd op extra reistijd, busvervoer en omleidingen. ERM geeft het ‘buikgevoel’ over klanthinder een meer objectieve waarde. Reizigers waarderen overstappen van trein naar trein als 30 minuten reistijdverlies en overstappen van trein naar bus als 45 minuten reistijdverlies. Het is daardoor gunstig voor de reiziger als een deel van de treinen kan blijven rijden. Volledige stremmingen veroorzaken relatief veel klanthinder. Dit totaal geeft een getal dat je met elkaar kan vergelijken. Dus als het mogelijk is om treinen door te laten rijden, hebben reizigers daar minder hinder van.

Masterplanning
Waar mogelijk probeert ProRail werkzaamheden te combineren en daarmee te voorkomen dat er vaker op dezelfde plekken aan 't spoor wordt gewerkt. Zo voorkomen ze hinder voor de reizigers. Door slimmer te plannen en beter te combineren heeft ProRail de hinder met twintig procent kunnen verminderen. Voorgaande jaren maakte de spoorbeheerder een planning die niet veel verder ging dan het komende jaar. Alle noodzakelijke werkzaamheden paste ze zo goed mogelijk in. In de nieuwe werkwijze kijkt de spoorbeheerder verder vooruit. Tot wel 3 tot 5 jaar. Dan lijkt een eenvoudige verbetering, maar met meer dan 2500 projecten per jaar een gigantische opgave.

Minder overlast
Vorig jaar is ProRail ook gestart met een nieuwe werkwijze om reizigershinder zoveel mogelijk te beperken. Werkzaamheden worden verder vooruit gepland in een zogenaamde Masterplanning. In deze masterplanning kijkt ProRail naast het zo goed mogelijk combineren van werkzaamheden ook naar een optimale verdeling van specialistisch werk en kosten. Het duurt een aantal jaar voordat deze masterplanning ook helemaal doorontwikkeld is en het effect groter is. Maar de eerste effecten zijn volgend jaar al wel te zien. Een goed voorbeeld in de werkzaamheden rondom Leiden. Die hebben ze slim kunnen combineren en over een langere periode uitgesmeerd. Hierdoor konden de treinen wel tussen de werkzaamheden doorrijden. De hinder voor reizigers rondom Leiden is hierdoor met 80 procent verminderd.

Plannen van werkzaamheden
ProRail probeert de werkzaamheden bij voorkeur plaats te laten vinden in de vakanties door het jaar heen. In de vakantieperiodes zijn er minder reizigers die last zullen hebben van de werkzaamheden. Het blijft natuurlijk vervelend dat de reizigers langer onderweg zullen zijn, maar om het spoor in goede conditie te houden is onderhoud en vernieuwing van het spoor noodzakelijk.

De cijfers
Dit jaar wordt er op veel plekken gewerkt aan het spoor. Jaarlijks wordt er op meer dan 2500 verschillende plekken aan het spoor gewerkt . 80% van dat werk gebeurt ’s nachts ná aankomst van de laatste personentrein en vóór de start van de ochtendspits. Hierbij gaat het om kleine spoed herstelwerkzaamheden en om regulier kortstondig onderhoud. Daarnaast zijn er meer dan 550 kleine en grote buitendienststellingen, waarvan 50 tot 60 meerdaagse. Deze duren 52 uur of langer. Ook dit werk wordt veelal ‘s nachts gedaan, wanneer er nauwelijks personentreinen rijden en als ’s nachts geen optie is doet ProRail het in het weekend. Of dus tijdens de vakantieperiode.

Andere manier die de overlast te beperken
• Nieuwe innovaties, zoals een snelafkoppelaar voor de bovenleidingen. Je verliest dan minder tijd met veiligheidsprotocollen en meer tijd om te werken. Dan heb je dus meer tijd over om te klussen in zo’n buitendienststelling
• Aannemers met bonus prikkels stimuleren effectiever te werken en dus minder buitendienststellingen aan te laten vragen en terug te geven
• Ook onderzoekt Prorail met vervoerders of de termijn waarop ze als een buitendienststelling teruggegeven wordt flexibeler kan. Nu is dat nog 16 weken (uitgezonderd spoed).

Goederentreinen.nl
175 jaar Spoorwegen
Foto's
Busfoto's
Metrofoto's
Tramfoto's
Treinenfoto's
Contact
Mail ons
.
.
.
.
.