Socialmedia-kanalen :
OVnieuws.info Index
FNV: vanaf maandag streekvervoer voor onbepaalde tijd plat
Actueel OVnieuws
OV bedrijven

19-06-2018 / 11.00 uur
UTRECHT - De leden van FNV Streekvervoer hebben besloten om vanaf maandagochtend 25 juni landelijk en voor onbepaalde tijd te gaan staken. Werkgevers in het streekvervoer volharden in hun onwil om duidelijke afspraken te maken in de cao over vermindering van de enorm hoge werkdruk en over een fatsoenlijke loonsverhoging voor alle werknemers in het OV.

‘Daarmee kiezen zij zelf voor een verharding van de acties in het streekvervoer’, aldus Paula Verhoef, eerste onderhandelaar van FNV.

Railbouw / onderhoud
Specials over het OV
Ongevallen in het OV
OV werkplaatsen
Back to the 90's
Reclame treinen / loc's
Videoreportages
Spoorbouwprojecten
Spoorwegmusea

Dat betekent dat er direct na de periode van herexamens in het middelbaar onderwijs in heel Nederland nauwelijks tot geen streekbussen en regionale treinen zullen rijden. Twee verkenners doen sinds afgelopen week een poging om alsnog een oplossing dichterbij te brengen voor het hoog opgelopen conflict tussen werknemers en werkgevers in het streekvervoer. Zij krijgen dus in ieder geval deze week de tijd om met name de werkgevers te bewegen om concrete en goede afspraken te maken over werkdruk en loon.

Staken doe je niet voor de lol, stelt Paula Verhoef, ‘Maar in dit geval is er - nog steeds - geen keuze. Ook reizigers zijn de dupe van de veel te strakke schema’s in het streekvervoer. Ze moeten soms lang wachten als er weer een dienst uitvalt en missen aansluitingen.’ De dienstverlening is door de enorme tijdsdruk verre van optimaal en veilig.

‘Werkgevers nemen ons niet serieus!’
Jack d’Hooghe, buschauffeur en lid van de FNV-onderhandelingsdelegatie: ‘Werkgevers nemen ons na vele stakingsdagen, landelijk en regionaal, nog steeds niet serieus. We praten al jaren over de werkdruk, maar maatregelen blijven uit. We gaan door met acties tot er concrete afspraken liggen over het terugdringen van die werkdruk.’

Werkgevers openbaar vervoer: We pakken werkdruk aan
De bedrijven die zijn aangesloten bij de werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) zeggen de nieuwe roosters voor hun personeel aan te gaan passen, nu het overleg in een impasse zit. Fred Kagie, voorzitter van de VWOV: ‘Het merendeel van de diensten bij de aangesloten bedrijven biedt voldoende ruimte voor pauzes. Diensten waar dit wel een probleem is, verbeteren we door gericht actie te ondernemen.’

Kagie: ‘Alle bedrijven maken hiervoor een specifiek plan. We zorgen er in alle bedrijven voor dat er, waar dat nog niet het geval was, gemiddeld elke 2,5 uur gelegenheid en een voorziening is om naar het toilet te gaan. We nemen daarnaast aanvullende maatregelen om werkdruk te verminderen. Hoe we dat bereiken verschilt per regio en per bedrijf. Denk hierbij aan: voorkomen dat pauzes in de spitsen vallen. Reële keertijden. Meer rekening houden in de roosters met verstoring door evenementen of bv. openstaande bruggen. Rijtijdanalyses die duidelijk maken waar knelpunten ontstaan.’ Elk bedrijf informeert zijn medewerkers over de eigen aanpak. Kagie: ‘We moeten stappen zetten voor het winterrooster. De acties van FNV en CNV maken dat wij de planning anders niet gaan halen.’ 

Werkgevers openbaar vervoer: Eisen bonden niet haalbaar of betaalbaar
De vakbonden eisen per 150 minuten 5 minuten extra betaalde pauze, ongeacht de situatie. Dat komt neer op een jaarlijkse kostenstijging voor de ov-bedrijven van zo’n 5%. Kagie: ‘Dat is echt niet haalbaar of betaalbaar en als maatregel is het ook niet nodig’. Bonden eisen bovendien nu bovenop het eerdere onderhandelingsresultaat nog een extra loonsverhoging. De vakbonden willen alleen aan tafel wanneer op voorhand alle eisen worden ingewilligd. Kagie: ‘We hadden al een deal met de bonden voor 8,3% loonsverhoging voor drie jaar, dat vinden ze nu toch niet genoeg. De gemiddelde leeftijd van een chauffeur is 55 jaar. Een fulltime-chauffeur van die leeftijd heeft nu 28 vakantiedagen, 26 ATV dagen, doorbetaalde pauzes en verdient ruim 2300 euro netto. Daar doen wij met ons bod nog gemiddeld 2,75% per jaar bij de komende drie jaar.’

Geen cao
Kagie houdt er rekening mee dat de sector het enige tijd zonder cao moet gaan stellen. ‘Het ziet ernaar uit dat we, door de houding van de bonden, een periode ingaan zonder collectieve arbeidsvoorwaarden. Wij nemen als bedrijven onze verantwoordelijkheid. Met deze aanpak nemen we concrete maatregelen nemen om de werkdruk aan te pakken op de plekken waar dat nodig is.’

Goederentreinen.nl
175 jaar Spoorwegen
Foto's
Busfoto's
Metrofoto's
Tramfoto's
Treinenfoto's
Contact
Mail ons
.
.
.
.
.