Socialmedia-kanalen :
OVnieuws.info Index
Meer treinen naar Amsterdam CS en Amsterdam Zuid
Actueel OVnieuws
OV bedrijven

19-06-2018 / 11.00 uur
AMSTERDAM - Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) heeft maandag samen met de regio Amsterdam besloten om Amsterdam Centraal Station klaar te stomen voor een groei van 34 treinen naar 57 treinen per uur. Hierdoor kunnen er op de trajecten naar bijvoorbeeld Alkmaar, Utrecht, Arnhem en Nijmegen tienminutentreinen gaan rijden. Ook wordt het station Amsterdam Zuid uitgebreid met een extra vijfde en zesde spoor. Met deze extra investeringen in het landelijk spoornetwerk zorgt het kabinet samen met de regio ervoor de mensen vlot kunnen reizen. Het spoor wordt daar uitgebreid waar de grootste knelpunten waren voorzien.

Railbouw / onderhoud
Specials over het OV
Ongevallen in het OV
OV werkplaatsen
Back to the 90's
Reclame treinen / loc's
Videoreportages
Spoorbouwprojecten
Spoorwegmusea


Samenhang: Amsterdam Centraal en Amsterdam Zuid

Staatssecretaris Van Veldhoven: “In de komende 10 jaar komen er in de randstad nog zo’n 500.000 mensen bij. Station Amsterdam Centraal is één van de drukste stations van Nederland met dagelijks zo’n 200.000 reizigers Deze mensen willen natuurlijk vlot naar hun werk, studie of familie en vrienden kunnen. Amsterdam Centraal moet daarom worden uitgebreid om te kunnen zorgen dat er elke tien minuten een trein komt. Dit doen we met het Programma Hoogfrequent Spoor. Ik ben blij dat ik samen met de regio Amsterdam kan investeren zodat de trein een nog aantrekkelijker alternatief wordt om van en naar Amsterdam te reizen”. Het afgelopen jaar is bekeken welke mogelijkheden er zijn. Uit de analyse die in opdracht van IenW door ProRail en NS is uitgevoerd blijkt dat een variant met 9 doorgaande perronsporen op Amsterdam Centraal en 6 sporen op Amsterdam Zuid aansluit bij de vervoervraag van, naar en binnen Amsterdam en bijdraagt aan een robuuste dienstregeling.

Doorstroming Amsterdam: meer treinen via Zuid
Door nu een keuze te maken voor Amsterdam Zuid met internationale treinen kunnen de faciliteiten op het station hierop worden ingericht. Dit past bij het internationale karakter van de Zuidas. Binnen het project Zuidasdok werd al rekening gehouden met latere aanleg van het 5e en 6e spoor. Vandaag heeft staatssecretaris Van Veldhoven samen met de regio en sector de wens uitgesproken om dit al voor 2030 te realiseren. Voor de internationale reiziger betekent de uitbreiding van dat ze gebruik kunnen maken van het straks nieuwe station Amsterdam Zuid. Binnenlandse reizigers kunnen straks met verschillende tienminutentreinen hun reis maken naar Amsterdam Centraal en Amsterdam Zuid. Hier liggen ook kansen om de IC-direct verder door te laten rijden. De reizigers binnen Amsterdam krijgen meer opties doordat vanaf Zuid de Noord-Zuidlijn in gebruik wordt genomen. Door de investeringen wordt station Amsterdam Zuid klaargemaakt als internationale hub en wordt ruimte gecreëerd voor een hoogfrequente stedelijke OV-verbinding in combinatie met woningbouw langs de verbinding Schiphol – Amsterdam Centraal. Dit draagt bij aan de mobiliteitsoplossingen gekoppeld aan de forse opgave om in de regio Amsterdam te voorzien in 230.000 extra woningen tot 2040.

Investeringen
Door de investeringen die tot 2030 plaatsvinden gaan er bijna tweemaal zoveel treinen rijden van en naar Amsterdam Centraal. Voor de verbouwing van Centraal trekt Van Veldhoven € 150 miljoen extra uit. Voor Amsterdam Zuid heeft Van Veldhoven met de regio afgesproken om gezamenlijk ongeveer € 200 miljoen te investeren voor de uitbreiding met een vijfde en zesde spoor. Ook de regio investeert daarom met 35 miljoen substantieel in deze uitbreiding van het landelijk spoornetwerk. Het besluit markeert de gemeenschappelijkheid van de opgave waar Rijk en regio voor staan om de groei van het OV op te kunnen vangen.

Voor Beter OV: Schokkende kaalslag Amsterdamse stations
Voor Beter OV is geschokt over de kaalslag die is aangekondigd voor de capaciteit van de Amsterdamse treinstations. Het aantal sporen op het Centraal Station wordt verminderd van 15 naar 9. Op station Zuid komen er zegge en schrijve twee sporen bij.

Voorzitter Rikus Spithorst zegt hierover: "Voor de verbouwingen van de stations wordt door de staatssecretaris van IenW een schamele 350 miljoen euro uitgetrokken. 200 miljoen daarvan is bestemd voor het uitbreiden van station Zuid, dat echter ook na die verbouwing de uitstraling van een opgeleukte tramhalte zal behouden. Armoedige perrons, voorzien van tochtige overkappingen, bedekt met wat gras en wat zonnepanelen: de nachtmerrie van iedere architect. Een schandalige ontvangst van de internationale bezoeker aan de hoofdstad. Daarnaast is de uitbreiding van vier naar zes sporen geen investering in de toekomst, maar slechts een inhaaloperatie: het station is nu al te klein om een goed spoorverkeer ter waarborgen, evenals de flessenhals van het te kleine station Duivendrecht, die nu al een behoorlijke treinenloop frustreert, zodat het voor sommige Intercitytreinen niet eens mogelijk is om daar te halteren."

"De inkrimping van het aantal sporen op Amsterdam Centraal is een schandaal. Niet alleen de perroncapaciteit neemt af, maar ook de verkeerscapaciteit: nu liggen er ook aparte sporen ten behoeve van het drukke goederenverkeer, maar in de toekomst verdwijnen deze dus, en moeten goederentreinen via de perronsporen worden geleid, hetgeen een verdere afname van de (reizigers)capaciteit van het station betekent."

"Treinreizigers wacht straks via het deels ontmantelde Amsterdam hetzelfde lot als reizigers via Utrecht en Rotterdam. Deze opgeknapte stations bieden te weinig capaciteit om bij de dagelijks voorkomende technische storingen het treinverkeer op een behoorlijk niveau te continueren. Nog steeds komt het keer op keer voor dat bijvoorbeeld minder treinen ten Noorden van Utrecht rijden indien ten Oosten een probleem met de infrastructuur is. Aangezien het ProRail naar verwachting ook in de toekomst niet zal lukken om een behoorlijke technische betrouwbaarheid te realiseren, zal Amsterdam door deze plannen regelmatig zeer slecht bereikbaar zijn."

"Al met al vindt Voor Beter OV het bedroevend dat men blijkbaar vergat om aan staatssecretaris Van Veldhoven en ProRail-baas Pier Eringa uit te leggen dat je voor de het afhandelen van veel meer reizigers méér perrons nodig hebt, en niet mínder. En waarom de Amsterdamse verkeerswethouder Sharon Dijksma zegt dat ze vertrouwen in de plannen heeft en ontzettend blij met de uitkomst is, is ons een raadsel.", aldus de voorzitter.

Goederentreinen.nl
175 jaar Spoorwegen
Foto's
Busfoto's
Metrofoto's
Tramfoto's
Treinenfoto's
Contact
Mail ons
.
.
.
.
.