Socialmedia-kanalen :
OVnieuws.info Index
Arriva en Slachtofferhulp Nederland ondertekenen intentieverklaring voor nauwe samenwerking bij rampen en calamiteiten
Actueel OVnieuws
OV bedrijven

05-04-2018 / 11.00 uur
HEERENVEEN - Arriva en Slachtofferhulp Nederland hebben eind maart bij de busremise van Arriva in Heerenveen een intentieverklaring getekend om aankomend jaar een samenwerking aan te gaan. Partijen hebben de intentie om samen bij calamiteiten, ongevallen, suïcide, agressie en geweld in en rondom het openbaar vervoer op te treden en te ondersteunen waar nodig op het gebied van slachtofferhulp.

Doel is verder om van elkaar te leren en kennis uit te wisselen. Denk hierbij aan workshops en trainingen. Dit helpt om de hulp na een ramp of calamiteit te verbeteren.

Railbouw / onderhoud
Specials over het OV
Ongevallen in het OV
OV werkplaatsen
Back to the 90's
Reclame treinen / loc's
Videoreportages
Spoorbouwprojecten
Spoorwegmusea

Zowel de reizigers als medewerkers van Arriva hebben zo sneller en directer de mogelijkheid om gebruik te maken van het hulpaanbod van Slachtofferhulp Nederland.

Hulpaanbod na ramp of calamiteit
Het bieden van psychosociale, praktische en juridische ondersteuning na een ramp of crisis is een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van Slachtofferhulp Nederland. Het bieden van acute opvang aan slachtoffers, een Klant Contact Centrum dat, indien nodig, 24 uur per dag slachtoffers te woord kan staan en professionele begeleiding bij lotgenotenbijeenkomsten zijn voorbeelden van hulp.

Unieke samenwerking
De afspraken tussen Arriva en Slachtofferhulp Nederland zijn uniek. Slachtofferhulp Nederland heeft met nog geen enkele andere vervoerder in Nederland soortgelijke afspraken gemaakt. ”Wij zijn blij dat we op deze manier sneller en effectiever hulp kunnen verlenen als we direct contact hebben met de vervoerder. Normaal gaat dit over een aantal schijven. Sneller hulp kunnen bieden aan degene die dat nodig hebben is bij ernstige incidenten van groot belang, aldus Rosa Jansen, voorzitter Raad van Bestuur."

Goederentreinen.nl
175 jaar Spoorwegen
Foto's
Busfoto's
Metrofoto's
Tramfoto's
Treinenfoto's
Contact
Mail ons
.
.
.