OVnieuws.info Index
Ingebruikname Hoekse Lijn wederom vertraagd
Actueel OVnieuws
OV bedrijven

14-12-2017 / 12.15 uur
ROTTERDAM - Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Rotterdam heeft gisteren helaas moeten mededelen dat de Hoekse Lijn in februari 2018 niet in gebruik genomen kan worden.

De ombouw van de oude Hoekse Lijn loopt in een nieuwe planning verdere vertraging op. Daardoor verschuift de ingebruikname naar het vierde kwartaal van 2018. Half maart 2018 is voorzien te starten met het dynamisch testen op het spoor. Als er weinig problemen optreden bij het testrijden, kunnen reizigers eerder van de Hoekse Lijn gebruik maken.

Railbouw / onderhoud
Specials over het OV
Ongevallen in het OV
OV werkplaatsen
Back to the 90's
Reclame treinen / loc's
Videoreportages
Spoorbouwprojecten
Spoorwegmusea

Op 5 juli 2017 heeft de Metropool Rotterdam - Den Hag (MRDH) al aangegeven dat de ombouw van de Hoekse Lijn vertraging op zou lopen. De MRDH meldde toen dat de Hoekse Lijn pas in februari 2018 in gebruik kon worden genomen. Deze vertraging werd destijds veroorzaakt doordat er o.a. bodemvervuiling en asbest en oude kabels en leidingen op het tracé werden aangetroffen en omdat de eerste testen met de softwarebeveiliging tegenvielen.

In november is geconstateerd dat de werkzaamheden aan de baan door de problemen met kabels en leidingen en met de schouw- en vluchtpaden later klaar zijn dan gedacht; daarnaast loopt de ontwikkeling van software voor de spoorbeveiliging door complexiteit meer vertraging op. Verder zijn er nog enkele nieuwe tegenvallers in het project geconstateerd zoals kabel- en leidingwerk dat nog niet gereed is en dat de beweegbare bruggen bij Maassluis en Vlaardingen nog niet goed sluiten. Dit betekent voor reizigers nieuw ongemak: zij zijn langer aangewezen op het vervangend busvervoer. De komende maanden worden extra maatregelen genomen om dit ongemak voor de reizigers te beperken.

Wat moet er nog gebeuren?
Eind 2017 worden de fysieke werkzaamheden aan baan en stations afgerond. Vanaf januari 2018 worden, naast enige restwerkzaamheden, de zogenaamde Site Integrations Testen uitgevoerd, dit gaat over het overall testen van het complete systeem, bestaande uit de verschillende deelsystemen. Ook de softwareontwikkeling met betrekking tot de spoorbeveiliging loopt in die fase door. Het dynamisch testen, dat is het testen of de infrastructuur goed werkt, waarbij daadwerkelijk met een metro gereden wordt, staat gepland voor medio maart 2018. In de periode maart tot het najaar 2018 is ruimte om maatregelen te treffen op onvolkomendheden die zich voordoen. Indien alle risico’s zich voordoen wordt de Hoekse Lijn volgens de nieuwe planning in het vierde kwartaal van 2018 in gebruik genomen

Gevolgen voor de reizigers
Voor reizigers op de Hoekse Lijn betekent deze nieuwe vertraging dat zij langer zijn aangewezen op het vervangend busvervoer. Ook goederenvervoer is pas mogelijk totdat de Hoekse Lijn in gebruik wordt genomen. De MRDH heeft extra geld beschikbaar gesteld aan de RET. De RET heeft hiermee een aantal maatregelen kunnen treffen die het ongemak voor reizigers verkleint.

Nieuwe dienstregelingen
Voor lijnen 712, 713 en 156 wordt per 8 januari 2018 de dienstregeling aangepast.

- bussen gaan in de ochtend- en middagspits extra ritten rijden op lijn 712 (MaassluisWest- Maassluis Centrum - Schiedam Centrum)
- de eerste rit op lijn 713 wordt op weekdagen 5 minuten vervroegd zodat reizigers de overstap op de trein op Schiedam Centrum halen
- uitrukkende bussen vanaf de remise in Maassluis gaan in dienst vanaf halte Maassluis Centrum en leveren hiermee extra rit naar Schiedam Centrum, (tot 08:30 uur)
- de dienstregeling van lijn 156 wordt aangepast, zodat deze beter gestroomlijnd met lijn 56 kan worden uitgevoerd - minder bussen die in een treintje achter elkaar rijden
- de bus die ingezet wordt voor vervoer van reizigers van Stena-Line (vertrek 08:00 uur) gaat voorafgaand een extra spitsrit rijden op lijn 711.
- er eindigen meer diensten van lijn 712 op Maassluis West.

De RET probeert met deze nieuwe dienstregeling zoveel mogelijk te voorkomen dat reizigers in te volle bussen moeten reizen, ofte maken hebben met aansluitproblemen. Problemen als gevolg van filevorming ten tijde van de spits zijn wel moeilijk te voorkomen.

Andere acties
Naast een aangepaste dienstregeling wordt er bij het vervangende busvervoer tegemoet gekomen in het ongemak dat zij ervaren Reizigers kunnen nu al op de trajecten in de maanden november - januari 15 euro per maand saldosparen voor hun OV-chipkaart op basis van gemaakte ritten. De MDRH heeft met de RET afgesproken dat reizigers die op saldo reizen vanaf 1 februari voor het reizen met het vervangend vervoer voor de Hoekse Lijn (lijnen 711-714 en lijn 156) gemiddeld een korting van 50% krijgen op de ritprijs. Abonnementhouders kunnen vanaf 1 februari tot 40 euro per maand saldosparen. Daarnaast vinden er zogeheten sympathieacties plaats, zoals het uitdelen van koffie.

Lees en bekijk ook: Zonnig afscheid van de Hoekse lijn

.

Goederentreinen.nl
175 jaar Spoorwegen
Foto's
Busfoto's
Metrofoto's
Tramfoto's
Treinenfoto's
Contact
Mail ons
.
.
.
.