Openbaar Vervoer Nieuws / OVnieuws.info
OVnieuws.info Index
Extra investeringen in station Amsterdam Zuid
Actueel OVnieuws
OV bedrijven

20-11-2017 / 13.00 uur
AMSTERDAM - Projectorganisatie Zuidasdok is van plan aanpassingen te doen in het ontwerp van het nieuwe station Amsterdam Zuid. Deze aanpassingen leveren in en om het station verbeteringen op voor de reiziger en eveneens wordt hiermee geanticipeerd op een mogelijke uitbreiding van het aantal sporen.

Forse toename treinreizigers
Aanleiding is recent onderzoek van ProRail, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, naar de toekomstige capaciteit van diverse stations in Amsterdam en Schiphol.

Railbouw / onderhoud
Specials over het OV
Ongevallen in het OV
OV werkplaatsen
Back to the 90's
Reclame treinen / loc's
Videoreportages
Spoorbouwprojecten
Spoorwegmusea

Hieruit komt naar voren dat de forse groei van het aantal treinreizigers in de Amsterdamse regio zal leiden tot knelpunten op station Amsterdam Centraal en de andere Amsterdamse treinstations.

Verbeteringen voor de reiziger
Een mogelijke oplossing hiervoor is de realisatie van twee extra sporen bij station Amsterdam Zuid. Hiervoor is al ruimte gereserveerd aan de zuidzijde van het station, bij de Arnold Schönberglaan. Of en wanneer de daadwerkelijke realisatie van een vijfde en zesde spoor plaatsvindt is afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming. Maar voordat de bouw van Zuidasdok start wordt hiermee al rekening gehouden door de fundering te verzwaren. Dit om te voorkomen dat het station later weer op de schop moet, met alle gevolgen voor de kosten en hinder voor de omgeving. De aanpassing gaat hand in hand met verbeteringen voor de reizigers. Zo wordt nu ook de zuidelijke plint van het station voorzien van winkels. Hierdoor heeft het station straks commerciële voorzieningen aan alle zijden. Ook wordt de fietsenstalling aan de zuidzijde van het station, die in het huidige plan in de openlucht staat, inpandig gemaakt en uitgebreid. Dit betekent dat alle drie de fietsenstallingen zich straks binnenin het station bevinden.

Planning en kosten
De kosten die gemoeid zijn met de aanpassingen van het project komen deels uit de extra opbrengsten van de commerciële voorzieningen en deels uit vrijgekomen projectbudget. Zo worden de geplande keersporen in Diemen uit de opdracht van Zuidasdok gehaald en wordt het bedrag dat hierdoor vrijkomt ingezet. Tevens doet Vervoerregio Amsterdam een extra bijdrage voor de fietsenstalling. De wijzigingen in het station leiden niet tot een aanpassing van de eindoplevering Zuidasdok, dit blijft 2028. In november en december nemen de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de Amsterdamse gemeenteraad en het dagelijks bestuur van Vervoerregio Amsterdam een definitief besluit over de extra investering.

Goederentreinen.nl
175 jaar Spoorwegen
Foto's
Busfoto's
Metrofoto's
Tramfoto's
Treinenfoto's
Contact
Mail ons
.
.
.
.