Openbaar Vervoer Nieuws / OVnieuws.info
OVnieuws.info Index
Recordaantal boetes voor gevaarlijk gedrag rond het spoor
Actueel OVnieuws
OV bedrijven

01-11-2017 / 10.00 uur
UTRECHT - Het is de afgelopen jaren een stuk veiliger geworden op het spoor en op en rondom overwegen. Dit komt met name door het opheffen en veiliger maken van overwegen. Daarnaast treed ProRail steeds harder op tegen gevaarlijk gedrag rond het spoor. In 2017 staat het aantal boetes nu al op een recordaantal van 796. In heel 2016 waren dit er 517.

Meer boetes
Risicovol gedrag op overwegen is wettelijk verboden. De boete hiervoor kan oplopen tot 220 euro. ProRail heeft dit jaar

Railbouw / onderhoud
Specials over het OV
Ongevallen in het OV
OV werkplaatsen
Back to the 90's
Reclame treinen / loc's
Videoreportages
Spoorbouwprojecten
Spoorwegmusea
al 796 boetes uitgeschreven voor gevaarlijk gedrag op en rond het spoor. Deze regels zijn er voor ieders eigen veiligheid, maar ook om de gevolgen van risicovol gedrag te voorkomen. Want al gaat het allemaal nét goed: ook iedere bijna-aanrijding leidt tot vertraging van het trein-, en vaak ook het wegverkeer. En daarnaast tot grote schrik bij de machinist en overige weggebruikers.

Spoor een stuk veiliger
Het aantal dodelijke ongevallen op spoorwegoverwegen is de afgelopen dertig jaar met tachtig procent gedaald. Dertig jaar geleden kwamen er nog 68 personen om na een botsing met een trein op een overweg. Dit jaar komt het aantal tot nu toe tot 5. Elke ongeval is er nog steeds één te veel. Daarom wil ProRail het aantal ongevallen op overwegen verder terugdringen. Door overwegen veiliger te maken, door ze waar het kan te vervangen voor tunnels of een andere ongelijkvloerse kruising. En: door mensen te blijven vertellen hoe ze zo veilig mogelijk oversteken.

Minder overwegen en beter beveiligd
Nederland telt nu nog maar 2365 overwegen, waarvan 1792 die openbaar toegankelijk zijn. De afgelopen vier jaar heeft ProRail meer dan 100 overwegen verwijderd en/of beter beveiligd. Meer dan 90 procent van de openbare overwegen is inmiddels beveiligd. Dat was dertig jaar geleden wel anders, toen slechts 50 procent van alle overwegen was voorzien van overwegbeveiliging.

Overwegvrij spoor
Nog veiliger is het, als er helemaal geen overweg is en weggebruikers via een tunnel of brug het spoor kunnen oversteken. Nieuwe spoorlijnen zoals de Hanzelijn, Betuweroute en de Hogesnelheidslijn hebben al geen overwegen meer. Ook een groot deel van de Randstad is inmiddels overwegvrij. Op bestaande spoorlijnen kijkt ProRail waar overwegen vervangen kunnen worden door een tunnel. 

Veilig oversteken
Overwegbomen moeten voorkomen dat mensen oversteken als er een trein aankomt. Maar mensen hebben vaak haast en niet altijd het geduld om te wachten tot de overwegbomen opengaan. Maar snel langs of onder de gesloten overwegbomen door schieten is en blijft levensgevaarlijk.

Verbeteren veiligheid overwegen
Overwegen zelf moeten ook veilig zijn. En zoveel mogelijk aanzetten tot veilig gedrag van weggebruikers. Samen met TNO onderzoekt ProRail wat daarvoor nodig is. Als vervolg van dit onderzoek zijn ze een proef gestart van enkele verbetermaatregelen:

  • Betere herkenbaarheid van de overweg. ProRail brengt betere verlichting en een duidelijke ´vloer´ aan. Weggebruikers zien dan eerder dat ze een overweg naderen;
  • Zo min mogelijk afleiding rond een overweg. Daarvoor haalt de spoorbeheerder overbodige borden en objecten weg;
  • Duidelijke markering van veilige zones binnen de overwegbomen. Zodat het duidelijk is waar je nog wel veilig kunt staan;
  • Innovatieve maatregelen om onveilig gedrag te voorkomen;
  • Campagnes gericht op risicogroepen (ouderen, jongeren en professioneel wegverkeer).
Goederentreinen.nl
175 jaar Spoorwegen
Foto's
Busfoto's
Metrofoto's
Tramfoto's
Treinenfoto's
Contact
Mail ons
.
.
.
.