Openbaar Vervoer Nieuws / OVnieuws.info
OVnieuws.info Index
2016 was voor ProRail het jaar van de spoorvernieuwing
Actueel OVnieuws
OV bedrijven

18-05-2017 / 11.00 uur
UTRECHT - Het jaar van de grote spoorvernieuwing, zo gaat 2016 de boeken in. Nieuw spoor bij Amsterdam Centraal en Schiphol. Compleet vernieuwde emplacementen rond Utrecht Centraal en Assen. Mooie nieuwe stations in Utrecht, Tilburg, Breda, Den Haag, Eindhoven en Harderwijk.

Meer treinen
Ondanks het toch al druk bereden Nederlandse spoor kon ProRail meer treinen inplannen voor de 30 reizigers- en goederenvervoerders die ze bedienen. Er zijn ten opzichte van 2015

Railbouw / onderhoud
Specials over het OV
Ongevallen in het OV
OV werkplaatsen
Back to the 90's
Reclame treinen / loc's
Videoreportages
Spoorbouwprojecten
Spoorwegmusea
twee miljoen meer treinkilometers gemaakt door vervoerders.

Dankzij nieuwe infrastructuur en goed onderhoud is het spoor betrouwbaarder geworden. De daling van het aantal technische storingen zette in 2016 verder door. En de hersteltijd na storingen is korter geworden. Wat betreft het reizigersvervoer heeft de spoorbeheerder in 2016 een goede punctualiteit gerealiseerd: 89,4% van de treinen reed op tijd.

Financiën
De uitgaven voor beheer, onderhoud en vervanging lagen in 2016 op koers. Na een aantal jaren van onderbesteding, toen ProRail minder onderhoudswerk kon uitvoeren dan ze hadden beloofd en gepland, hebben ze in 2016 juist meer geld aan onderhoud uitgegeven. De grote vernieuwingsslag op het spoor met de bouw van nieuwe stations heeft zijn piek gehad en daarmee is er ook meer ruimte ontstaan voor onderhoudswerkzaamheden. De balans slaat sinds 2017 meer uit naar onderhoud in plaats van nieuw spoor en stations.
.

Goederentreinen.nl
175 jaar Spoorwegen
Foto's
Busfoto's
Metrofoto's
Tramfoto's
Treinenfoto's
Contact
Mail ons
.
...
 
 

Ongevallen overwegen
Het was het niet alleen een succesjaar. In 2016 werden we helaas geconfronteerd met twee ernstige ongevallen, op overwegen bij Dalfsen en Winsum. De veiligheid op en rond overwegen is een veel besproken onderwerp. ProRail is een voorstander van zo min mogelijk overwegen. Het andere verkeer gaat bij voorkeur via een ongelijkvloerse kruising onder of over het spoor heen. We kennen in Nederland op dit moment nog twee soorten overwegen: bewaakte en onbewaakte overwegen. Van de onbewaakte overwegen wil ProRail zo snel mogelijk af. Die moeten worden opgeheven, of volledig worden beveiligd.

Ook op trajecten waar meer treinen per uur gaan rijden worden overwegen in toenemende mate een obstakel. Ongevallen hebben een enorme impact op slachtoffers en hun families, reizigers, weggebruikers, omgeving en rijdend personeel. Hierin past ook dat de spoorbeheerder gevaarlijk gedrag rondom het spoor zoveel mogelijk willen voorkomen.

Prestatieafspraken
Ieder jaar maakt ProRail prestatieafspraken met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zo spraken ze af hoe hoog het percentage moet zijn van treinen die op tijd rijden.

De prestaties 2016 op een rij:

Treinpunctualiteit reizigersverkeer – 89,4% (bodemwaarde: 87,0%)
Treinpunctualiteit regionale series – 94,1% (bodemwaarde: 92,4%)
Treinpunctualiteit HSL-producten – 78,6% (bodemwaarde: 80,0%)
Reizigerspunctualiteit HRN – 91,3% (bodemwaarde: 90,0%)
Treinpunctualiteit goederenverkeer – 73,7% (bodemwaarde: 80,0%)
Geleverde treinpaden – 98,1% (bodemwaarde: 97,5%)

Goederen
Verladers en vervoerders gaven aan meer gebaat te zijn bij meer flexibiliteit, meer capaciteit op het spoor en een groene golf voor goederentreinen. Uit ervaring blijkt dat zij meer hechten aan marktconforme aankomstpunctualiteit in verband met overslag van de vervoerde goederen, dan aan een aankomstpunctualiteit die wordt gemeten op drie minuten. ProRail is met het ministerie van Infrastructuur en Milieu in gesprek over een alternatieve prestatieafspraak gericht op het goederenvervoer.

 
Een Intercity-directtrein over de HSL. © OVnieuws.info
 

HSL
De punctualiteit op de Hogesnelheidslijn (HSL) kan beter. Samen met NS heeft ProRail een projectgroep ingericht die er de schouders onder zet om een aantal problemen op de HSL zo goed en zo snel mogelijk op te lossen. Er is een aanpak ontwikkeld om strandingen van treinen, die geregeld ontstaan door wisseling van voltages tussen de HSL en het reguliere net, zo snel mogelijk op te lossen. Daarnaast werkt ProRail aan een structurele oplossing van deze problematiek. ProRail directeur Pier Eringa zei tijdens de resentatie van het jaarverslag dat de spoorbeheerder graag het onderhoud van de HSL over wil nemen van InfraSpeed, het bedrijf dat nu nog het onderhoud op de HSL verricht. "InfraSpeed wordt niet afgerekend op het op tijd laten rijden van de treinen maar op de beschikbaarheid van het spoor. Dat zijn twee verschillende belangen. ProRail en NS hebben wel de doelstelling om de treinen op tijd te willen laten rijden. Ze willen daarom extra wissels op de HSL zodat treinen bij een eventuele stremming om de stremming heen kunnen rijden.", aldus Pier Eringa.

Duurzaamheid
Het vervoer per spoor is een van de meest duurzame vormen van mobiliteit. ProRail is constant bezig om dit nog duurzamer te maken. Inkoop van groene stroom bijvoorbeeld. Of stations voorzien van energiezuinige ledverlichting, die ook nog eens gedimt kunnen worden op het moment dat het stil is op stations. De spoorbeheerder onderzoekt of ze energie kunnen besparen door de spanning op de bovenleiding te verhogen naar 3kV. Ze doen dat samen met vervoerders en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

ProRail Vernieuwt
Niet alleen het spoor buiten is vernieuwd. ProRail zelf ondergaat ook grote veranderingen. Onder leiding van een nieuwe Raad van Bestuur en een Executive Committee zetten bijna 4.000 medewerkers zich dagelijks in om het vervoer per spoor beter te maken. De vraag naar mobiliteit zal de komende jaren flink toenemen. Niet alleen uitbreiding van het aantal sporen en vernieuwing van stations zijn belangrijk, innovatie speelt daarbij een grote rol: slimme vindingen om de capaciteit van het spoor te vergroten, duurzamer en tegelijk nog veiliger te maken.