Openbaar Vervoer Nieuws / OVnieuws.info
OVnieuws.info Index
14 miljoen euro extra voor maatregelen tegen suïcide op het spoor
Actueel OVnieuws
OV bedrijven

15-05-2017 / 10.00 uur
DEN HAAG - Staatsecretatis Sharon Dijksma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu trekt 14 miljoen euro extra uit voor maatregelen tegen suïcide op het spoor. Onderzoek toont aan dat maatregelen om suïcide op het spoor tegen te gaan, werken. Daarom ontwikkelde ProRail het programma “Suïcidepreventie, afhandeling en nazorg op het spoor 2017-2021”.

Brede samenwerking 
De preventie van suïcide vraagt om een brede aanpak. Daarom gaat ProRail in haar aanpak uit van een brede samenwerking

Railbouw / onderhoud
Specials over het OV
Ongevallen in het OV
OV werkplaatsen
Back to the 90's
Reclame treinen / loc's
Videoreportages
Spoorbouwprojecten
Spoorwegmusea

met de hele spoorsector, met onderzoekers, hulpdiensten, zorginstellingen en met stichting 113 Zelfmoord Preventie. 

Maatregelen
Afgelopen jaren investeerde ProRail in diverse maatregelen om suïcide tegen te gaan. Denk aan:

  • voorzieningen die de toegang tot de spooromgeving bemoeilijken, zoals hekken en anti-loopmatten 
  • met borden die oproepen om hulp in te schakelen 
  • het gericht toezicht houden op risicolocaties, onder andere met behulp van camera’s
  • en samen met NS ontwikkelde ProRail de cursus ‘Contact maken met (mogelijk) suïcidale personen’. Daarmee trainen we mensen werkzaam in de spoorsector in het alert reageren op mensen die mogelijk suïcidaal gedrag vertonen.

Effect
Het aantal suïcides op het spoor is ten opzichte van vorig jaar nagenoeg hetzelfde gebleven. 221 in 2016 tegen 223 in 2015. Maatregelen van de spoorsector hebben effect. Uit analyse blijkt dat door anti-suïcidemaatregelen op specifieke risicolocaties het aantal incidenten daar met 30 tot 40% is afgenomen. Voor ProRail reden door te gaan met maatregelen, want elke suïcide blijft er een te veel. 

Investeren
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil de komende jaren extra investeren in het preventieprogramma van ProRail. Die aanpak richt zich op het versterken van preventie en op de verkorting van de afhandeltijd van een suïcide-incident. Daarin gaat het vooral om uitbouwen van de bestaande aanpak, waarin samenwerking met andere partijen zoals hulpdiensten, politie en justitie belangrijk is. 

Goederentreinen.nl
175 jaar Spoorwegen
Foto's
Busfoto's
Metrofoto's
Tramfoto's
Treinenfoto's
Contact
Mail ons
.
.
.
.
 
 
 
 
 
 
Op meer plekken komen er preventieve maatregelen zoals het plaatsen van hekken, camera's en hulpposters. © OVnieuws.info