Openbaar Vervoer Nieuws / OVnieuws.info
OVnieuws.info Index
FMN roept op tot innovatief en gedifferentieerd aanbesteden van OV-concessies
Actueel OVnieuws
OV bedrijven

11-05-2017 / 09.30 uur
DEN HAAG - De toekomst is niet meer die van OV, maar van M: mobiliteit. Om antwoord te geven op de stijgende mobiliteitsvraag, vraagt dit van overheden dat zij hun OV-concessies innovatief en gedifferentieerd gaan aanbesteden. Dat brengt klantgericht, diverser en vraaggestuurd openbaar vervoer en biedt ruimte voor de groeiende behoefte aan mobiliteit die het ministerie van Infrastructuur en Milieu en andere deskundigen voorzien. Bovendien wordt door gebalanceerde investeringen het aanbod beter en goedkoper en kan het huidige vervoersnetwerk (spoor-, stad- en streekvervoer) worden geoptimaliseerd.

Railbouw / onderhoud
Specials over het OV
Ongevallen in het OV
OV werkplaatsen
Back to the 90's
Reclame treinen / loc's
Videoreportages
Spoorbouwprojecten
Spoorwegmusea
Het volgende kabinet heeft verschillende momenten en manieren waarop zij hieraan gestalte kan geven. Die conclusies staan in de white paper ‘Een kwestie van gunnen’, waarvan het eerste exemplaar vandaag door de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN) is aangeboden aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. Stientje van Veldhoven-Van der Meer. De FMN is de brancheorganisatie waarin de regionale vervoerders Arriva, Connexxion, EBS en Syntus verenigd zijn.
 
De discussie over mobiliteit wordt volop gevoerd. Over vijf tot vijftien jaar wordt op een geheel andere wijze voorzien in de mobiliteitsbehoeften van reizigers. Daarom heeft FMN strategisch adviesbureau Roland Berger gevraagd om vanuit dit perspectief aanknopingspunten te bieden hoe de transitie naar nieuwe, innovatieve mobiliteit kan plaatsvinden.
 
Anne Hettinga, voorzitter FMN: We willen hiermee de aanzet geven tot een open discussie over het innovatief en gedifferentieerd aanbesteden van OV-concessies als aanjager van vernieuwend openbaar vervoer. Gedifferentieerd aanbesteden biedt namelijk de mogelijkheid om zowel grote collectieve OV-systemen te ontwikkelen die de basis voor het netwerk vormen, als naar de meer vraaggestuurde aanvullende systemen te kijken. Anders aanbesteden stimuleert mobiliteit: vervoerders worden uitgedaagd om nieuwe oplossingen en slimme vervoersvormen te introduceren, overheden om efficiënter met de budgetten en de stijgende vervoersvraag om te gaan. Dat kan door binnen OV-aanbestedingen meer ruimte te bieden voor vraaggestuurd vervoer, maatwerkoplossingen en optimalisatie van het huidige netwerk van al het spoor-, stad- en streekvervoer. Wij vinden dat aanbestedingen daarom meer ruimte moeten krijgen voor vernieuwing tijdens de looptijd van een concessie.”
 
Miniseminar ‘Van OV naar Mobiliteit’
Aan de hand van de white paper dat tijdens het miniseminar is aangeboden aan mevrouw drs. Stientje van Veldhoven-Van der Meer, heeft FMN met de leden van een panel en de aanwezigen in de zaal een open discussie gevoerd over de toekomst van mobiliteit en de rol die bestaande en nieuwe concessies daarin vervullen. Deelnemers van het panel waren Jacqeuline Nijhof-Verbeek, gedeputeerde Mobiliteit provincie Utrecht, René Seyger, namens adviesbureau Roland Berger en Bart Schmeink, CEO Transdev. De bijeenkomst werd afgesloten met een review van Ruud Koornstra, de Nationale Energiecommissaris.
 
Aanbevelingen toekomstige aanbestedingen
De invulling van mobiliteit gaat veranderen. De transitie van aanbod-gedreven naar vraaggestuurd is onvermijdelijk. Het is van groot belang dat de transitie van OV naar mobiliteit snel en succesvol verloopt. In de white paper staat een viertal aanbevelingen voor OV-autoriteiten voor toekomstige aanbestedingen:
  1. Zichzelf de ruimte gunnen om voor hun burgers efficiënt vervoer in te kopen en ook de voordelen van nieuwe mobiliteitsoplossingen te incasseren.
  2. De flexibiliteit vergroten in bestaande concessies om nieuwe oplossingen te laten ontstaan. Daartoe moeten zij durven afwijken van een Programma van Eisen en zelfs proactief marktpartijen uitnodigen met nieuwe oplossingen te komen.
  3. Nieuwe concessies gebruiken om vernieuwing te bevorderen door waar nuttig (delen van) concessies te variëren in duur, scope, specificaties, flexibiliteit en financiering – bijvoorbeeld door te vragen naar vraag-gestuurde oplossingen in plaats van een vooraf gedefinieerd aanbod, toe te staan dat mobiliteit in daluren anders wordt ingevuld.
  4. Randvoorwaarden benoemen die de ontwikkeling van nieuwe oplossingen naast het grote collectieve OV kunnen bespoedigen en iedereen in staat stellen alternatieve proposities te ontwikkelen en aan te bieden.
Alle mogelijkheden moeten benut worden om de transitie naar een gedifferentieerd aanbod van mobiliteit te versnellen en zo de reiziger maximaal te laten profiteren van bestaande en nieuwe mobiliteitsoplossingen. Aanbesteden wordt meer dan ooit het instrument om vernieuwing te stimuleren en te sturen – en de succesvolle transitie naar aanvullende flexibele, slimme mobiliteit daarmee een kwestie van (flexibel en slim) gunnen.
 
Gedifferentieerd gunnen moet dan ook leidend worden voor de mobiliteitsparagraaf van een nieuw regeerakkoord in 2017, de midterm review van het hoofdrailnet in 2019 (met mogelijke scheiding intercity's en stoptreinen), de aanbesteding van het hoofdrailnet in 2024 en de aanstaande aanbestedingen in stads- en streekvervoer.
Goederentreinen.nl
175 jaar Spoorwegen
Foto's
Busfoto's
Metrofoto's
Tramfoto's
Treinenfoto's
Contact
Mail ons
.
.
.
.